"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

UWV: welke beroepen bieden kansen?

Het UWV heeft opnieuw een overzicht gepubliceerd met kansrijke beroepen.

In welke sectoren is krapte op de korte en de middellange termijn? Waar zijn overschot-beroepen?

> UWV kansrijke beroepen
Fragment uit: UWV overzicht kansrijke beroepen 2015
Op dit moment
Nu is er op middelbaar niveau krapte in uitvoerende technische beroepen (diverse monteurs, cnc-verspaners, lassers) en technisch ‘kader’ (tekenaars, constructeurs, calculators, technisch verkopers). Inmiddels zijn er ook signalen van krapte voor hoveniers en enkele medischtechnische beroepen (bijvoorbeeld opticien en audicien). Op hoger en wetenschappelijk niveau zijn er, naast veel technische beroepen, ook signalen van krapte in andere richtingen, bijvoorbeeld bepaalde ICT-beroepen (programmeurs), het onderwijs (exacte vakken en talen) en specifieke financiële beroepen (bijvoorbeeld registeraccountants). In de zorg is op dit moment alleen krapte in hele specifieke beroepen op hoger en wetenschappelijk niveau (bijvoorbeeld in de wijkverpleging, praktijkondersteuners huisartsen of specialisten ouderengeneeskunde).

2017-2019
Voor de middellange termijn (2017-2019) komen voor een belangrijk deel dezelfde beroepsgroepen terug. In de ICT en de technische sectoren zullen de tekorten de komende tijd alleen maar groter worden. Er zijn ook prognoses van krapte in andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld de meer procestechnische beroepen of productieplanners.

Bron: UWV, 10 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.