"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Meer werving personeel, salarissen stijgen

Vanwege een toenemende wervingsactiviteit wordt het behouden van werknemers op sleutelposities de topprioriteit van bedrijven.

Op termijn zullen de gemiddelde salarissen gaan stijgen. Dat verwacht Robert Walters op basis van zijn nieuwste Salary Survey 2015. De beloningen voor specialistische functies in bijvoorbeeld de IT-sector kunnen meer dan 5 procent gaan stijgen.

Vasthouden personeel wordt prioriteit #1
Salaristoenames van meer dan 5 procent worden verwacht in specialistische functies in IT, business intelligence, compliance voor de bancaire sector, risk en auditing. In die functies heeft het binnenboord houden van werknemers daarom nu al een hoge prioriteit onder HR-functionarissen. Dat geldt ook voor gewilde functies in online marketing en e-commerce. Het komende jaar zal werknemersretentie voor meer sleutelfuncties in meer bedrijven belangrijk worden.

“Sinds afgelopen zomer zagen wij de vraag naar werknemers in de breedte gestaag toenemen. We verwachten dat die trend dit jaar voortzet en in 2015 zal leiden tot een stijging van salarissen.”
Rob Vermaak, Managing Director Benelux

Meer vraag naar ervaren professionals
Werknemers durven meer risico’s te nemen en zijn actiever op zoek naar een baan. In de financiële sector heeft onzekerheid op de arbeidsmarkt veel werknemers van het actief zoeken weerhouden. Vanwege de lagere arbeidsmobiliteit die daar de laatste jaren het gevolg van is geweest, zijn financiële dienstverleners nu vaker op zoek naar professionals met 2 tot 8 jaar werkervaring.

“De markt is wel toe aan deze groeiende mobiliteit. Mensen die van baan wisselen, stimuleren nieuwe ideeën en inzichten in bedrijven.”
Bob van Ginkel, Associate Director Amsterdam

Meer vraag naar HR-talent
Nog een teken van de kanteling van de arbeidsmarkt is de toegenomen vraag naar HR-specialisten. Robert Walters verwacht dat vooral de vraag naar specialisten op het gebied van talentontwikkeling en remuneratie in 2015 verder groeit. Bedrijven zullen deze specifieke kennis nodig hebben om hun sleutelposities te vullen en hun functionarissen te behouden.

“In Engeland en de Verenigde Staten zien we de wervingsactiviteiten al een jaar lang opbloeien. Nederland volgt die landen met een maand of negen vertraging. Herstel is sinds de tweede helft van 2014 duidelijk in ontwikkeling.”
Rob Vermaak, Managing Director Benelux

Hoger loon voor junior IT’ers
De behoefte aan IT-specialisten is onverminderd groot. Vooral professionals die gespecialiseerd zijn in de beveiliging, software-ontwikkeling voor online en mobiele omgevingen, big data, cloud computing en het internet der dingen zijn gewild. Hoewel de salarissen voor ervaren professionals stabiel blijven, stijgen de beloningen van starters en junior professionals (tot 5 jaar werkervaring) in de informatietechnologie.

Vanwege de razendsnelle automatisering en robotisering van het bedrijfsleven en de groei van e-commerce, werken steeds meer IT-professionals samen in teams met collega’s zonder IT-ervaring. Robert Walters voorziet daarom een groeiende vraag naar IT-specialisten met goede communicatievaardigheden, om draagvlak voor IT-projecten te creëren en ervoor te zorgen dat nieuwe technologie effectief gebruikt wordt.

“Op de arbeidsmarkt voor IT-specialisten is nooit echt sprake geweest van een economische crisis. De salarissen van vooral gespecialiseerde IT’ers zullen ook dit jaar stijgen.”
Bob van Ginkel, Associate Director Amsterdam

Bron: Robert Walters, 2 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.