"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Flexpoint: omzetgroei 17% in 2014

Flexpoint Nederland sluit het jaar 2014 af met een omzet van ruim € 28 miljoen.

Daarmee overtreft de uitzendorganisatie haar ambitieuze groeidoelstelling voor afgelopen jaar.

“We hadden in Nederland 15% groei geprognosticeerd voor 2014, op basis van de aantrekkende economie en het vertrouwen in de strategische keuzes die we hebben gemaakt. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd een omzetgroei van maar liefst 17% te realiseren ten opzichte van 2013. Niet alleen de toenemende vraag naar flexwerkers bij bestaande relaties, maar met name ook de groei in new business, in bestaande en nieuwe marktgebieden, hebben geleid tot dit uitstekende resultaat”, aldus Erwin Vogelzang, Algemeen Directeur, Flexpoint Nederland.

In totaliteit realiseerde Flexpoint Holding in Nederland en België afgelopen jaar een omzet van € 94 mln, een groei van ruim 24% ten opzichte van 2013. De begroting voor 2015 is vastgesteld op € 101 mln.

Flexpoint Nederland realiseerde haar groei zowel met haar uitzendactiviteiten (€ 22,9 mln, +13%) als met het zusterbedrijf Easymatch Payrolling (€ 5,2 mln, +38%.)

Uitbreiding richting Brabant
Per 1 januari j.l. heeft Flexpoint haar activiteiten uitgebreid naar Brabant. De uitbreiding van haar activiteiten naar Brabant is een logische stap in de groeistrategie van Flexpoint, waarbij de afgelopen jaren zowel is ingezet op autonome groei, als op acquisities (o.a. Trento Engineering in Sittard en Trace in Charleroi (B)).

Flexpoint is een internationale HR dienstverlener, actief in België en Nederland. Dagelijks zijn meer dan 3000 flexwerkers via Flexpoint aan de slag bij opdrachtgevers.

Bron: Flexpoint, 26 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.