ZZP-pensioen komt niet vanzelf op gang

0
35

De aantallen zzp’ers die zijn aangesloten bij een pensioenfonds blijven ver achter bij de verwachtingen.

Een van de redenen voor de geringe animo is de woekerpolisaffaire. ‘Daardoor is er veel wantrouwen tegen verzekeraars en dit soort producten.’

De nieuwe pensioenproducten zijn eenvoudiger en goedkoper. Geld wordt minder risicovol belegd. De kosten liggen op jaarbasis vaak onder een half procent. Woekerkosten zijn verdwenen.

Desondanks zijn zzp’ers moeilijk in beweging te krijgen. Ze bouwen te weinig pensioen op en denken dat ze dat voldoende kunnen compenseren met ander vermogen, zoals het eigen huis, het eigen bedrijf of gewoon spaargeld. Het beeld dat een zelfstandige later kan leven van de opbrengst van zijn bedrijf, klopt niet, zeggen diverse experts in een artikel in FD.

Gedwongen pensioenopbouw
Zzp’ers die niets aan hun pensioen doen, komen straks mogelijk voor rekening van de samenleving. De politiek denkt daarom na over hoe de zzp’er ‘gedwongen’ kan worden voor zijn pensioen te sparen: via een harde verplichting of automatische deelname met uitstapmogelijkheid.

Bron: FD, 9 december 2016