SLUIT MENU

Minister van SZW: ‘inbedding’ als criterium beoordeling arbeidsrelatie

Minister van SZW houdt vast aan ‘inbedding’ als criterium beoordeling arbeidsrelatie

Ondanks kritiek uit het werkveld, houdt de minister van Sociale Zaken vast aan het criterium ‘inbedding van werk’ om te bepalen of een werkgever een zelfstandige mag inhuren.

“Er moet ruimte zijn voor zelfstandig ondernemerschap, maar uitgangspunt blijft dat structureel werk in loondienstverband moet plaatsvinden”, zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) tegen ZiPconomy.

Ze werkt aan verduidelijking van de wetgeving om te kunnen bepalen wanneer een werkgever een zelfstandige mag inhuren. Voor de zomer stuurt ze een brief met meer informatie daarover naar de Tweede Kamer, nadat ze de criteria verder heeft uitgewerkt samen met de sociale partners.

Lees ook: Met deze zes punten wil Kabinet flex terugdringen

Omstreden
Ze houdt daarbij in elk geval vast aan het criterium ‘inbedding van het werk’, laat de minister weten aan ZiPconomy. Dat is opvallend, want een deel van de sociale partners ziet daar geen heil in.

In een recente brief aan beleidsmakers schrijven VNO-NCW, MKB Nederland, PZO en Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) dat ‘inbedding’ op zichzelf ook een onduidelijk begrip is en dus de kwalificatievraag niet oplost. Intermediairs en brokers vinden de term ‘te vaag’. Ook hoogleraar arbeidsrecht en SER-kroonlid Ruben Houweling denkt dat er een grijs gebied blijft bestaan.

Lees meer: Inbedding moet het nieuwe criterium worden om te zien of iemand als zelfstandige ingehuurd kan worden.

Werknemers- en ondernemerscriteria
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister vandaag dat zij de open norm ‘werken in dienst van’ (gezag) uit het Burgerlijk Wetboek gaat verduidelijken. De hoofdelementen zijn ‘materiële ondergeschiktheid’ (toezicht, instructies) en ‘organisatorische inbedding van het werk’. ‘Zelfstandig ondernemerschap’ is juist een contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Het blijft onduidelijk hoe criteria voor werknemerschap en ondernemerschap zich tot elkaar verhouden. Kijkt de rechter bijvoorbeeld eerst naar de criteria en dan pas naar de contra-indicatie, of andersom?

Kabinet versus rechtspraak
In een uitspraak rondom de zaak Deliveroo schreef de Hoge Raad vorige week nog dat bij de vraag of er een arbeidsovereenkomst bestaat, het voor de wet niet uitmaakt of iemand ondernemer is. Het kabinet wil dat dus veranderen. De Tweede Kamer wil zelfs een aparte rechtspositie voor zzp’ers, maar dat gaat de minister te ver. Hoe het ondernemers-criterium wel invulling krijgt, zal in de zomer blijken.

De minister wil de komende maanden de ‘open norm verder inkleuren aan de hand van jurisprudentie’. Opvallend genoeg wilde de Hoge Raad bewust geen uitspraak doen over duidelijkere criteria. In de zaak Deliveroo schreef de hoogste rechterlijke macht dat het juist ‘de taak van het kabinet is om meer duidelijkheid te geven over de regels rondom schijnzelfstandigheid’. Lees meer over deze uitspraak

Bron: ZiPconomy, 3 april 2023

Lees ook

ZiPconomy Dossier Wet Verduidelijking Arbeidsrelatie en Rechtsvermoeden 

 

 

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.