Actievoerende tolken en vertalers gehoord in Tweede Kamer

0
154

De commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer nodigt een delegatie van de Actiegroep Tolken en Vertalers uit voor een Rondetafelgesprek over het Programma Tolken in de Toekomst, waartegen de tolken al ruim een week actie voeren.

De tolken hebben met ingang van 13 januari hun diensten voor de rechtbanken, het OM, de politie en de IND niet meer aangeboden.

Wat is de achtergrond van hun actie? Lees meer
Het ministerie vindt dat er schaarste is aan beëdigde tolken en vertalers en is daarom van plan het nationale Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers open te stellen voor mensen met een taalbeheersing op niveau B2, te vergelijken met HAVO- of MBO4-niveau. De registertolken en vertalers bestrijden het argument van schaarste: er zijn voldoende beëdigde tolken en vertalers die best opdrachten voor de overheid zouden willen uitvoeren, maar dan wel tegen marktconforme tarieven.

Minister Grapperhaus heeft tot nu toe niet gereageerd op de brandbrief die hij van de tolken heeft ontvangen. De tolken en vertalers hebben de minister dringend verzocht om het Programma Tolken in de Toekomst niet uit te voeren, omdat daarmee de kwaliteit van de rechtsgang en de rechtsbescherming van burgers wordt bedreigd.

De Tweede Kamer onderzoekt de zaak en biedt de tolken a.s. woensdagmorgen in een Rondetafelgesprek van de Commissie Justitie en veiligheid de gelegenheid om kun klachten nader uiteen te zetten. De tolken en vertalers roepen de parlementsleden op om de minister ter verantwoording te roepen en hem te weerhouden van de uitvoering van het Programma Tolken in de Toekomst.

Het rondetafelgesprek van de Commissie Justitie en Veiligheid waarbij een delegatie van de tolken en vertalers de kans krijgt om hun klachten te uiten is openbaar. Bezoekers kunnen het gesprek bijwonen via de ingang voor bezoekers aan de Lange Poten.

Bron: ZZP Nederland, persbericht 20 januari 2020