Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen door Tweede Kamer

0
1380

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans is op 5 februari aangenomen door de Tweede Kamer.

D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD hebben voor het wetsvoorstel gestemd. De overige fracties, PvdA, SP, GroenLinks, PVV, PvdD, DENK en 50PLUS, stemden tegen het wetsvoorstel.

Het Kamerdebat vond plaats op donderdag 31 januari 2019. Op dinsdag 5 februari werd erover gestemd.

Bij het wetsvoorstel zijn moties en amendementen ingediend.
De onderstaande amendementen en moties zijn aangenomen.

Amendementen:

 • Gewijzigd amendement over premie 21-minners (nr 35074-60)
 • Gewijzigd amendement over arbeidsrecht seizoensarbeid (nr 35074-61)
 • Nader gewijzigd amendement over het niet wijzigen van de proeftijdbepalingen (nr 35074-62)

Moties:

 • Motie over vormen van contracting (nr 35074-43)
 • Motie over verplichtingen voor de payrollwerkgever bij de adequate pensioenregeling (nr 35074-44)
 • Motie over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb (nr 35074-45)
 • Motie over het gesprek blijven voeren met sociale partners over seizoensarbeid (nr 35074-46)
 • Motie over een aparte categorie in de premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten (nr 35074-47)
 • Motie over uitwerking van de maatregel voor uitbreiding van de ketenregeling (nr 35074-48)
 • Motie over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie (nr 35074-50)
 • Motie over gebruik van uitzendconstructies zonder rechtenopbouw (nr 35074-51)
 • Motie over overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling (nr 35074-52)
 • Bron: Tweede Kamer, 5 februari 2019