Werkgevers: ‘Nú arbeidsmarkt fundamenteel verbouwen’

0
68

Nu is hét moment om de arbeidsmarkt opnieuw in te richten. De sterke economie maakt het mogelijk om vraag en aanbod van werk beter op elkaar te laten aansluiten, problemen rond arbeid op te lossen, werkenden een beter perspectief te bieden en hen beter toe te rusten op grote veranderingen op het vlak van werk.

Dat stelt werkgeversvoorman Harry van de Kraats bij de presentatie van een pakket arbeidsmarktmaatregelen tijdens het jaarcongres van werkgeversvereniging AWVN.

Van de Kraats, algemeen directeur van AWVN, bepleit onder meer de invoering van een ‘competentiepaspoort’, invoering van een ‘WerknaarWerkwet’, sociale zekerheid voor alle werkenden in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en betere pensioenopbouw voor zelfstandigen.

Het pakket is doorgerekend en beoordeeld door onderzoeksbureau SEO en blijkt tenminste evenveel op te leveren als het kost.

De AWVN-voorstellen zijn gebaseerd op twee gedachten: de toekomstige arbeidsmarkt werkt het best als alle werkenden een fundament hebben dat hen zekerheid biedt; succes op de arbeidsmarkt hangt sterker af van wat iemand écht kan (competenties) dan van diploma’s en functietitels.

Het pakket kent een paar opvallende nieuwe ideeën. Het competentiepaspoort is bedoeld om duidelijk te maken wat iemand daadwerkelijk kan en heeft geleerd. De ‘WerknaarWerkwet’ houdt in dat WW-geld in een eerder stadium beschikbaar komt. Langs die weg kunnen maatregelen worden betaald die de kans vergroten dat een werkloze, of iemand die dat dreigt te worden, kan overstappen naar ander werk.

Herziening van de sociale zekerheid, een ‘nieuw huis van zekerheid’ heeft als uitgangspunt dat iedere werkende dezelfde uitgangspositie heeft. Dat betekent onder meer dat iedereen wordt verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en dat het aantrekkelijker en gemakkelijker wordt om pensioen op te bouwen. Zzp’ers krijgen hierdoor veel meer gelegenheid voor aanvullende scholing, er wordt voorkomen dat mensen bij pech in armoede vervallen en er blijven voldoende mensen meedoen aan sociale zekerheid.

De AWVN-voorstellen werden ontwikkeld met behulp van een tijdelijke denktank onder leiding van oud-SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan met daarin vertegenwoordigers van bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

De voorstellen van AWVN zijn gebundeld in ‘Wegwerkzaamheden. Tien ideeën voor de wereld van werk.’ De bundel en een samenvatting zijn beschikbaar via www.awvn.nl/topics/toekomstvanwerk.

Bron: AWVN, persbericht 1 oktober 2018