SER: Vluchtelingen komen niet snel genoeg aan werk

0
50

De Sociaal-Economische Raad heeft nog steeds grote zorgen over de aanpak waarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar werk worden geholpen.

Uit het rapport ‘Vluchtelingen en werk’ blijkt dat de regionale verschillen in aanpak nog altijd groot zijn. De initiatieven zijn vaak kleinschalig. De continuïteit van de initiatieven is onzeker, vanwege tijdelijke of onvoldoende financiering.

Uit CBS-cijfers blijkt dat 2,5 jaar na hun komst niet meer dan 11 procent betaald werk heeft gevonden.

Het Rijk zou effectief beleid en uitvoering op decentraal en sectoraal niveau moeten faciliteren en ondersteunen, vindt de SER.

Daarnaast pleit de SER voor betere samenwerking op gemeentelijk niveau, zodat er meer gezamenlijke initiatieven worden ontwikkeld en er meer uniformiteit in het ondersteuningsaanbod ontstaat. Ook de werkgevers en werknemers zijn aan zet door meer bereidheid te tonen om statushouders een kans te bieden op de werkvloer.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Snelle successen liggen niet voor de hand, zo blijkt uit de praktijkvoorbeelden. Alleen door middel van op maat gesneden ondersteuning en langdurige begeleiding kan voorkomen worden dat grote groepen statushouders de aansluiting met de arbeidsmarkt mislopen.”

Bron: SER persbericht en rapport, 25 mei 2018