UWV krijgt ook veel aanvragen voor NOW 3

0
95

In twee weken tijd zijn bij UWV zo’n 30.000 aanvragen ingediend voor de derde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels heeft UWV ruim 378 miljoen euro overgemaakt aan 21.000 werkgevers.

Dat meldt het UWV op 27 november. Lees meer

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december. Die tegemoetkoming is dit keer maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. Daar staat tegenover dat de loonsom met tien procent mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Werkgevers kunnen sinds maandag 16 november een aanvraag voor de derde periode NOW indienen bij UWV. Na één week waren er ruim 21.000 aanvragen binnen. In de tweede week zijn daar zo’n 9.000 aanvragen bijgekomen. Werkgevers hebben nog tot en met zondag 13 december de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Van de 30.000 aanvragen zijn inmiddels bijna 21.000 aanvragen gehonoreerd. Aan deze werkgevers, die samen zo’n 379.000 mensen in dienst hebben, is inmiddels de eerste termijn van het berekende voorschot overgemaakt, in totaal 378 miljoen euro. Deze werkgevers ontvangen later dus nog twee termijnen. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Veel uitzenders hebben gebruik gemaakt van NOW 2
Inmiddels heeft het UWV ook een lijst gepubliceerd met de aanvragen die worden gedaan voor NOW 2, zie
Download UWV register aanvraag NOW 2

Bron: UWV, november 2020

Lees ook
Kort geding over lagere uitzendfactuur bij NOW-steun
Werkgelegenheid en NOW per sector sinds de start van de crisis
Negen maanden verlenging voor NOW (met samenvattting NOW 3)