Tijd om stil te staan bij de gerealiseerde loonsubsidies in 2020

0
137

Tijd om stil te staan bij de gerealiseerde subsidies in 2020
Subadvies
Ondanks dat het nu misschien zo lijkt, staat de wereld niet stil. Logisch natuurlijk, maar toch is het goed om terug te kijken en stil te staan bij de voorlopig toegerekende tegemoetkomingen in 2020 binnen de Sociale Zekerheid.
Het UWV stuurt vóór 14 maart de voorlopige berekening van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) jaargang 2020 aan uw organisatie.

Waarom actie ondernemen?
Omdat in 49% van de gevallen onjuistheden worden geconstateerd, waardoor jullie organisatie niet de optimale tegemoetkoming ontvangt.
In de voorlopige berekening staat het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-lage-inkomensvoordeel (JLIV) en de loonkostenvoordelen (LKV) per werknemer opgenomen. Het is belangrijk om deze voorlopige berekening goed te controleren, aangezien er slechts beperkt tijd is om correcties door te voeren indien er onjuistheden zijn geconstateerd.

Wat moet ik doen met deze voorlopige berekening voor de WTL 2020 die ik per brief of per e-mail heb ontvangen?
Controleren en indien mogelijk optimaliseren!

De berekeningen die in de brief staan, zijn voorlopig en dus niet definitief.
Het is daarom belangrijk dat je de grondslagen zo snel mogelijk controleert op juistheid en volledigheid. Eventuele (aanvullende) correcties over 2020 kun je tot en met 1 mei 2021 doen. Deze correcties worden dan meegenomen in de definitieve beschikking.
Er kan nog tot vijf jaar na afgifte van de definitieve beschikking een nacontrole door de Belastingdienst plaatsvinden. Voor eventuele fouten in de loonaangiftes kun je een (forse) boete krijgen. Het is dus belangrijk voor compliance en optimalisatie om de controle goed uit te voeren!

Waar gaat de Wet tegemoetkoming loondomein over?
In de Wet tegemoetkoming loondomein staan drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers, namelijk:
1. het loonkostenvoordeel (LKV);
2. het lage-inkomensvoordeel (LIV);
3. het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV)

Hoe is de juistheid te controleren?
Controleer, analyseer en optimaliseer de voorlopige berekeningen waarbij je de volgende checks dient uit te voeren:
1. Is de hoogte van de tegemoetkoming juist;
2. Zijn er afwijkingen geconstateerd door het UWV – wat is hierin juist;
3. Is de voorlopige berekening juist op basis van data uit het softwarepakket;
4. Is de voorlopige berekening juist op basis van de aangifte loonheffingen;
5. Welke verwerkingen zijn nog doorgevoerd na peildatum 31 januari 2021.

Mogelijk is naar aanleiding van de analyse een correctie nodig. Het is belangrijk dat deze correctie uiterlijk 1 mei 2021 plaatsvindt.

De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli 2021 de definitieve berekening van de Wet tegemoetkoming loondomein naar de werkgevers. Uiteraard dien je deze om eerder genoemde redenen en risico’s ook te controleren. Er zijn beperkte mogelijkheden om in bezwaar te gaan tegen deze beschikking. Uiterlijk zes weken na dagtekening van de definitieve berekening zal de Belastingdienst de tegemoetkomingen uitkeren. Dit is naar verwachting medio september 2021.

SubAdvies, foto vlnr: Antoin Bakelaar, commercieel manager en John Reijne, oprichter, eigenaar, directeur
SubAdvies, foto vlnr: Antoin Bakelaar, commercieel manager en John Reijne, oprichter, eigenaar, directeur

En nu?
Heeft jullie organisatie inmiddels de voorlopige berekening ontvangen? Controleer deze op tijd!

Meer informatie?
In deze tijd zeker weten dat je geen tegemoetkomingen mist en dat je in compliance bent? Voor meer informatie neem contact op met SubAdvies – zij zorgen ervoor dat iedere onderneming van elk formaat efficiënter en optimaal kan presteren op het gebied van Sociale Zekerheid.
Contact opnemen kan met: Antoin Bakelaar, 06-52091180 of antoin@subadvies.nl

Bron: Subadvies, februari 2021