SEU Examen Payroll stap dichterbij met pilot

0
615

SEU Examen Payroll stap dichterbij met pilot

Interview met Barbara Kramer, Stichting Examens Uitzendbranche

Afgelopen week hebben twaalf deelnemers het in ontwikkeling zijnde SEU examen Payroll getest. De pilot was een succes.

Pilot SEU examen Payroll

‘De vragen hebben diepgang en toetsen belangrijke basiskennis, toegespitst op payroll.’

Het Examen Uitzendmedewerker bestaat al 20 jaar. Het wordt door medewerkers van uitzendbureaus en payrollbedrijven afgelegd, om daarmee hun kennis van wet- en regelgeving, cao-kennis en sociale zekerheid te toetsen. Wijzigingen in cao’s en/of wet- en regelgeving worden altijd direct doorgevoerd in het examen.

Klankbord
Periodiek evalueert SEU met de branche, klankbordgroepen en opleiders of het examen nog voldoende aansluit bij de dagelijkse praktijk en de behoefte van de markt. Er bleek behoefte te zijn aan een verdiepingsslag van de kennis die payroll- en backoffice-medewerkers nodig hebben voor hun vak.

Dit heeft geleid tot de verkenning en ontwikkeling van het SEU examen payroll. Brancheorganisaties, payrolldienstverleners, uitzenders en opleiders hebben het afgelopen jaar actief bijgedragen en inhoudelijk meegedacht over de te toetsen onderwerpen in het nieuwe SEU Examen Payroll.

Op basis van hun input zijn eind- en toetstermen opgesteld en is een breed gedragen examen ontwikkeld dat aansluit op de eisen die de markt stelt aan medewerkers in de flexbranche die zich bezighouden met payroll dienstverlening en/of backoffice activiteiten.

Pilot van het daadwerkelijke examen
De volgende stap in deze ontwikkeling is de pilot van het daadwerkelijke examen. Dit proefexamen payroll heeft plaatsgevonden op donderdag 29 maart jongstleden.

Aan de pilot hebben twaalf mensen deelgenomen. Onder hen waren enkele opleiders, medewerkers van payrollorganisaties en medewerkers van uitzendorganisaties die zich bezig houden met backoffice activiteiten, waaronder contract- en salarisadministratie, (juridisch) werkgeverschap en de toepassing van de cao’s van de inlener.

Hoe hebben zij het examen ervaren?
Barbara Kramer, manager SEU, bladert door de evaluatieformulieren: “De deelnemers reageerden allen positief. Ze gaven aan dat er een goede afwisseling is in de vragen. De vragen hebben echt diepgang. Zonder voorbereidende training vond men het examen zelfs best pittig, een stevige uitdaging. Gecombineerd met een cursus of training is het volgens de deelnemers goed te doen.

Het examen toetst de kennis van de deelnemers over relevante wet- en regelgeving, sociale zekerheid en verloningsvraagstukken. Het bevat kennis- begrips-, toepassings- en rekenvragen. Hoe zit het met het fasesysteem van de ABU- en de NBBU-cao? Hoe zit het met pensioen en opvolgend werkgeverschap? Hoe zit het met de inschaling van medewerkers, het vaststellen van de inlenersbeloning, de juiste toepassing van de cao van de inlener. Er wordt ook kennis getoetst over de opbouw van de kostprijs.

Een van de deelnemers concludeerde: ‘Wie dit examen behaalt, kan in de dagelijkse praktijk goed advies geven aan de opdrachtgever, dus de inlener van personeel en ook de vragen van een payrollmedewerker beantwoorden.’

Kennis vereist
De duur van dit nieuwe examen is 90 minuten, vergelijkbaar met het huidige SEU examen Uitzendmedewerker. Dat is goed te doen voor wie beschikt over voldoende parate kennis en goed weet waar hij de antwoorden moet zoeken; de tijd is niet toereikend voor wie zich ter plekke wil verdiepen in de betreffende cao’s.

De vragen worden automatisch nagekeken en direct na afsluiting van het examen krijgen de deelnemers hun resultaat per mail.

Vergeleken met het examen Uitzendmedewerker hoeft een deelnemer aan het examen Payroll minder bekend te zijn met de kennis van wet- en regelgeving omtrent sollicitatie, inschrijving van kandidaten en vacaturebehandeling. “Een deelnemer aan het examen Payroll hoeft hier niet alles van te weten, maar moet in de praktijk wel elementaire dingen binnen deze processen kunnen signaleren en hierover kunnen adviseren,” zegt Barbara Kramer.

“Het examen Payroll besteedt eveneens aandacht aan het tegengaan van discriminatie, dat is essentieel ook al werkt een payrollmedewerker niet direct aan het samenbrengen van vraag en aanbod van personeel in de markt. Ook de kennis van regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens is onderdeel van het examen.”

Ildikó Kalmár, operationeel manager van HelloFlex People, maakt deel uit van de SEU-klankbord groep, bestaande uit 17 deelnemers. “De klankbordgroep heeft gepleit bij de SEU voor het toetsen van meer specifieke kennis omtrent payroll- en backoffice processen. Daarvoor is een klankbordgroep Payroll ingericht, waarin 21 mensen meepraten over de eind- en toetstermen,” vertelt zij.

Breed draagvlak
“De leden van de klankbordgroep zijn een afspiegeling van de markt, zijn lid van de ABU of de NBBU, behoren tot een grote, middelgrote of kleinere organisatie en richten zich op payroll of uitzenden,” zo vult Barbara aan. “De input van de klankbordgroep is getoetst bij brancheorganisaties en opleiders. Het gehele proces hebben wij doorlopen in samenwerking met een toetsdeskundige. Het examen is dus in overleg met de markt en met stakeholders tot stand gekomen. Het heeft een breed draagvlak.”

Op verzoek van Ildikó Kalmár heeft Lisette Brons, medewerker van HelloFlex People, het proefexamen afgelegd. Lisette bevestigt de feedback van de overige deelnemers: “Als je kennis hebt van salarisadministratie of de gerichte opleiding (die nog in ontwikkeling is voor het examen payroll) doet, kun je het examen prima volbrengen. Er zijn veel vragen over wet- en regelgeving, maar ook de nodige vragen over de salarisverwerking en de loonstrook; hoe zit die in elkaar? Wat is bruto loon en wat is netto loon? Wat wordt waar op ingehouden? Waarom? Wat houdt iemand onder de streep over? Concrete rekenopdrachten. In de praktijk kun je googelen en het precieze antwoord opzoeken, maar voor het maken van de juiste keuzes binnen alle beschikbare informatie is basiskennis van salarisadministratie essentieel.”

Opleiding in ontwikkeling
Nu zijn opleiders bezig met de ontwikkeling van een opleiding voor dit examen. Het examen kan vanaf juni dit jaar worden afgelegd,” zegt Barbara Kramer. “Wij zijn heel blij met de succesvolle pilot. Het is fijn om te weten dat het examen voldoet aan de verwachtingen en aansluit op de dagelijkse praktijk van deelnemers. Wij zijn op de goede weg richting de implementatie van het examen in juni.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Zie ook: Markt enthousiast over SEU examen Payroll