Seniorendagen in de CAO Metaal en Techniek

13
11701

Seniorendagen in de CAO Metaal en Techniek

Door Nettie Alkema, salaris- en cao-expert

Nettie Alkema
Nettie Alkema

Het zal je toch maar gebeuren. Werk je al geruime tijd bij je werkgever, kun je ineens een deel van je vrije dagen inleveren. Dat kan toch niet waar zijn?

Wat is het verhaal?
Een werknemer, laat ik hem Willem noemen, werkt bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de cao Metaal en Techniek valt. Willem werkt al sinds begin 2000 naar volle tevredenheid bij deze werkgever en wil daar ook graag zijn werkzame leven afronden. Hij is geboren in december 1956 en heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 66 jaar bereikt.

Net terug van een korte vakantie in verband met de feestdagen wordt Willem op kantoor van de baas geroepen. Hij verwacht een felicitatie met zijn verjaardag, misschien zelfs een klein cadeautje nu hij al zo lang voor dezelfde baas werkt. Maar dat pakt helaas anders uit. In plaats van een felicitatie krijgt hij bericht dat hij met ingang van het nieuwe jaar geen recht meer heeft op de extra vakantie-uren voor oudere werknemers. En dat is wel een behoorlijke domper op de feestvreugde, nu hij gezien zijn leeftijd gerekend had op 12,5 dagen extra per jaar.

De vraag is natuurlijk: klopt dit wel? Om dit te kunnen beoordelen heb ik de cao Metaal en Techniek er bij gepakt. In artikel 51 van deze cao zouden we het antwoord moeten kunnen vinden.

Artikel 51 cao Metaal en Techniek, Extra vakantie-uren voor oudere werknemers.
Tot 1 januari 2023 gold het volgende lid 1:

Cao Metaal en Techniek, artikel 51, lid 1, geldend tot 1 januari 2023
Cao Metaal en Techniek, artikel 51, lid 1, geldend tot 1 januari 2023

De bijbehorende tabel met extra vakantie-uren zag er als volgt uit:

Cao Metaal en Techniek, artikel 51, tabel extra vakantie-uren oudere werknemers, geldend tot 1 januari 2023
Cao Metaal en Techniek, artikel 51, tabel extra vakantie-uren oudere werknemers, geldend tot 1 januari 2023

In de cao-tekst is aangegeven dat er een rekentool beschikbaar is op de websites van de cao-partijen en ook bij de Vakraad. Met de Vakraad wordt de Stichting Vakraad Metaal en Techniek bedoeld. Dit orgaan heeft als opdracht om te ‘werken aan goede sociale verhoudingen in de Metaal en Techniek’.

Ik kom zo op deze rekentool terug.

Per 1 januari van dit jaar geldt er een ander artikel 51 lid 1, namelijk:

Cao Metaal en Techniek, artikel 51, lid 1, geldend per 1 januari 2023
Cao Metaal en Techniek, artikel 51, lid 1, geldend per 1 januari 2023

De oplettende lezer zal zien dat het verschil zit in de leeftijd vanaf wanneer er recht is op extra vakantiedagen. In 2022 was dit vanaf 54 jaar, in 2023 is dat vanaf 55 jaar. Uit de tabel blijkt dat het aantal vakantiedagen waarop men recht heeft, voor enkele leeftijdsgroepen is uitgebreid:

Cao Metaal en Techniek, tabel extra vakantie-uren oudere werknemers, per 1 januari 2023
Cao Metaal en Techniek, tabel extra vakantie-uren oudere werknemers, geldend per 1 januari 2023

Ben je 56 of 57 jaar, dan heb je in 2023 recht op 2 * 4 uur extra vakantie. Voor de oudere werknemers verandert er qua aantal uren/dagen niets; de werknemer van 65 jaar heeft nog steeds recht op 2 * 6,25 = 12,5 dagen extra per jaar.

Rekentool
Zoals hierboven al aangegeven kan men voor de berekening van de extra vakantiedagen een beroep doen op de rekentool. Als men googelt op rekentool extra vakantie uren, dan kun je zowel naar de website van de FNV als naar die van de Vakraad doorklikken. Ik heb beide versies geprobeerd met Willem in het achterhoofd. Dus geboortedatum 1 december 1956 en in dienst sinds 1 januari 2000.
Het resultaat is op beide webpagina’s hetzelfde, namelijk:

Cao Metaal en Techniek, rekentool seniorenverlofuren
Cao Metaal en Techniek, rekentool seniorenverlofuren

Uit de rekentool blijkt het principe van tweemaal recht hebben op een bepaald aantal uren. Helaas staat 31-12-2022 er niet bij en daar ontstaat nu ook de discussie.

Op 31 december 2022 is Willem namelijk 66 jaar. En 66 jaar komt niet in de rekentool voor. En dus heeft zijn werkgever vastgesteld dat er per december 2022 geen recht meer is op de extra vakantiedagen. Natuurlijk is Willem teleurgesteld en vraagt zich af of dit wel kan? De cao zelf maar ook de rekentool geven hier wat mij betreft niet een eenduidig antwoord op. Men zou verwachten dat als er met ingang van 66 jaar geen recht meer is op extra dagen, dit expliciet benoemd zou worden, of dat er tenminste een nul in de tabel zou staan.

Wat zeggen de Vakraad en de cao-partijen?
Gevoelsmatig kan ik me niet voorstellen dat Willem ineens 12,5 dagen per jaar meer moet gaan werken. Maar goed, mijn gevoel in deze doet niet ter zake en dus heb ik contact gezocht met de Vakraad. En daar kwam men met het onthutsende bericht dat de interpretatie van de werkgever van Willem correct is. Op het moment dat een werknemer 66 jaar is geworden verliest hij het recht op de extra seniorenverlofuren. En natuurlijk heb ik naar de achterliggende idee hierbij gevraagd. Het antwoord was eigenlijk voor de hand liggend: het is een onderhandelingsresultaat tussen partijen.

Voor de volledigheid heb ik ook contact gezocht met de FNV en met Koninklijke Metaalunie, beiden partij bij de totstandkoming van deze cao. De Koninklijke Metaalunie bevestigt dat er geen sprake meer is van extra verlof bij 66 jaar en ouder en verwijst daarbij ook naar de onderhandelingen. De FNV blijkt helaas niet bereikbaar. Wellicht dat iemand van hen wil reageren naar aanleiding van dit blog.

Een werkgever mág wel de extra verlofdagen hanteren
De CAO Metaal en Techniek is een minimum cao, wat betekent dat een werkgever af mag wijken van de opgenomen afspraken, zolang dit ten gunste is van de werknemer. En laten we hopen dat de meerderheid van de werkgevers dit ook doet. Uit respect voor de oudere werknemer en diens kennis en ervaring. Maar ook uit het besef dat er in tijden van tekorten op de arbeidsmarkt goed gezorgd moet worden voor de werknemers die er voor gekozen hebben om zich aan de betreffende werkgever te binden.

Lees ook
CAO Metaal en Techniek: van onderhandelingsakkoord naar nieuwe cao tekst
CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

13 REACTIES

 1. Dag Frans,
  Dank voor je reactie. In de cao tekst staat als toelichting bij de opbouw van extra verlofdagen het volgende:
  Er zijn twee momenten in het jaar waarop een oudere werknemer recht op extra vakantie-uren
  heeft: op 30 juni en op 31 december van een jaar. Maar alleen als hij op die datum al minstens
  zes maanden onafgebroken in dienst was bij de werkgever.
  Hieruit kun je naar mijn idee afleiden dat deze dagen zijn opgebouwd in de voorgaande zes maanden. Op het moment dat de leeftijdsgrens is bereikt én werknemer is al zes maanden onafgebroken in dienst op 30 juni of op 31 december, dan worden de extra dagen aan zijn verlofsaldo toegevoegd en zijn vanaf dat moment opneembaar.
  Heb ik je vraag zo beantwoord?

 2. Beste Nettie,

  Bedankt voor de duidelijke toelichting op de senioren dagen.
  er staat dat er op de twee peildatums de dagen worden berekend en toegekend.
  Mijn vraag is of dat dan dagen zijn die zijn opgebouwd in de vorige 6 maanden of zijn deze voor de komende 6 maanden. Of te wel worden de dagen vooraf toegekend of achteraf met terugwerkende kracht?

  Vriendelijke groet
  Frans Bezooijen

 3. Via het genertiepac kan er vanaf 60 jaar gebruik gemaakt worden van de 80-90-100 variant. 80% werken, 90% betaald krijgen en 100% pensioen opbouwen. Maar het lijkt erop dat de seniorendagen van vervallen.
  Is dit een sigaar uit eigen doos?
  wat is slimmer, 10 dagen inleveren en dan 100% pensioen opbouw of gewoon lekker 80% gaan werken en het generatiepact achterwege laten.

  met vriendelijke groeten

 4. Ik ben 66 jaar. Ik krijg geen seniorenuren meer omdat ik te oud ben? Volgens mij bestaat er ook zoiets als leeftijdsdiscriminatie. Er staat duidelijk in artikel 51, werknemers vanaf 55 jaar. Blijkbaar ben ik met mijn 66 jaar geen werknemer meer. Leuk pensioensafscheid na ruim 43 jaar.

 5. Ongelooflijk de laatste loodjes, en geen senioren dagen meer ! Juist hebben je dat nodig na je 65ste jaar wat krom , wie verzind zo iets ! Wil je op je 65 ste met pensioen moet je een hoop inleveren en dat blijf ook na je pensioen..wij hebben daar moeite mee en spoort voor geen meter..wij zij erg teleurgesteld in de overheid. Ik denk niet dat wij de enige zijn ..gelukkig nog een jaar

 6. Hallo Nettie, ik heb een vraagje over de Algemeen Verbindend verklaring en een bijzondere regel hierin, nl. de AVV heeft geen terugwerkende kracht. Hoe zou jij omgaan met een salarisverhoging die in een CAO is vastgelegd, terwijl de AVV nog niet van toepassing is. Dit kan nl. plaatsvinden als er tijdelijk geen CAO is en dus ook geen AVV. De CAO repareert naar het verleden, maar een AVV niet.
  ben benieuwd naar je reactie

 7. Dag Pierre, dank je voor je reactie! Wanneer een werkgever geen lid is van een van de caopartijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van een cao, dan hoeft hij de regels uit de cao ook niet toe te passen zolang deze cao niet AVV verklaard is. Vanaf het moment van AVV verklaring moet dat wel. Zijn er in de tussenliggende periode salarisverhogingen doorgevoerd, dan moet er met ingang van de AVV verklaring gebruik gemaakt worden van de nieuwe salaristabellen.

  Voorbeeld:

  Een caotekst wordt gepubliceerd op 15 maart en daarin is een loonsverhoging opgenomen met terugwerkende kracht tot 1 januari. Alle leden van de caopartijen zijn met ingang van 1 januari (dus met terugwerkende kracht) verplicht om deze loonsverhoging door te voeren. Werkgevers die geen lid zijn van de caopartij hoeven vooralsnog niets te doen.

  Stel dat deze cao per 1 juni AVV wordt verklaard, dan moet de werkgever die wél onder de werkingssfeer van de cao valt maar geen lid is van de caopartij, per 1 juni de nieuwe loontabellen van afgelopen 1 januari toe passen. Niet met terugwerkende kracht dus maar pas per 1 juni.

  Heb ik je vraag zo helder beantwoord? Fijne dag!!

 8. Goeiemorgen Nettie,
  Sinds vorig jaar is 5 mei een feestdag gewonden. Nu zegt mijn werkgever dat die dag word afgeschreven van de seniorenuren en dat dat door de CAO bepaald is maar kan dat nergens teruglezen.
  Klopt dit

 9. Goedemorgen Nettie, tot mijn verbazing heb ik nog nooit een vrije dag gehad vanwege mijn leeftijd. Ik werk aankomende augustus 25 jaar bij de zaak en ik wordt dit jaar 64 jaar. We hebben geen cao zegt de baas altijd. Wij zijn aangesloten bij PMT. Zou ik ook recht hebben op extra dagen verlof. Ik werk 16 uur per week al 24 jaar.
  Graag zou ik dat willen weten, dan kan ik mijn baas hiermee confronteren. En mocht het zo zijn, hoe lang geldt dan met terugwerkende kracht? Met vriendelijke groet, Willeke.

 10. Hallo, ik heb 14 jaar gewerkt bij mijn laatste werkgever. Ben nu afgekeurd, had al enige jaren seniordagen. Heb ik daar ook recht op over de laatste 2 jaar, toen ik dus ziek was? Werkte 32 uur, heb ik dan ook recht op ATV of ADV dagen? Rest van het personeel werkte 38 uur (dus m.i. 2 Atv uren.).

 11. @Peter van de Rijt, allereerst excuus voor de late reactie. In de cao Metaal en Techniek staat in artikel 19 lid 1 welke dagen als feestdagen worden aangemerkt. Daarnaast staat er de volgende tekst:

  Verklaren de CAO-partijen dat 5 mei in een bepaald jaar een nationale feestdag is waarop de
  werknemers niet hoeven te werken? Dan stellen de cao-partijen een collectieve vakantiedag vast
  op 5 mei van dat jaar. Hiervoor moet de werknemer zijn 25e vakantiedag opnemen. Maar dit
  hoeft alleen als op het dienstrooster van de werknemer staat dat hij op die dag eigenlijk had
  moeten werken

  Dus je werkgever heeft gelijk: als je 5 mei vrij wilt, dan kost je dat een verlofdag. En of dit dan een seniorendag is of een reguliere vakantiedag maakt naar mijn mening niet uit.

 12. Goeiemorgen Willeke,

  Als er pensioen wordt afgedragen aan het pensioenfonds metaal en techniek (PMT) dan is het zeer onwaarschijnlijk dat je werkgever niet onder de cao Metaal en Techniek valt. De laatste versie van deze cao is ook algemeen verbindend verklaard, dus óók als je werkgever geen lid is van de caopartijen dan dient deze cao alsnog te worden gehanteerd, en dat betekent dan dus ook dat je recht hebt op de extra verlofdagen.
  Mijn advies is om dit eerst met je werkgever te bespreken. En als je niet het gewenste resultaat hebt bereikt zou je je tot de vakbond kunnen wenden of rechtsbijstand vragen. De regeling bestaat al geruime tijd dus het is wel de moeite waard om hier achteraan te gaan. Een looneis heeft in principe terugwerkende kracht tot 5 jaar.
  Succes!!

 13. Hallo Jesper,

  Het is sinds 2012 al zo dat er ook bij ziekte vakantie wordt opgebouwd. Hierbij geldt wel dat deze wet alleen betrekking heeft op de wettelijke vakantiedagen en niet op de bovenwettelijke. Deze laatste soort vakantiedagen worden niet in de wet geregeld maar in de cao. Het aantal wettelijke vakantiedagen waar je recht op hebt is gelijk aan 4 * je normale arbeidsduur. Dus werk je 4 dagen per week, dan heb je recht op 4 * 4 = 16 dagen per jaar aan wettelijke vakantie. Ik zie dat je 32 uur per week werkte, dus als deze inderdaad verdeeld waren over vier werkdagen, dan had je recht op 16 * 8 uur = 128 uren vakantie. De overige vakantie (tot 25 volgens cao en daarbovenop nog de seniorendagen) wordt als bovenwettelijk gezien. Of de opbouw van deze dagen ook door blijft lopen bij ziekte moet uit de cao blijken

  Ik heb geen regeling in de cao gevonden die aangeeft dat er minder bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd worden bij ziekte. Het enige wat ik lees dat er in geval van een tweede ziekmelding in een jaar, een vakantiedag ingehouden mag worden. Dus naar mijn mening heeft u ook recht op de opbouw van bovenwettelijke dagen bij ziekte.

  Of u recht heeft op ADV is afhankelijk van hoe uw salaris destijds is bepaald: Verdient u 32/38 van het schaalsalaris (het salaris uit de cao) dan is de ADV al in uw loon opgenomen. Verdient u 32/40 van het schaalsalaris, dan heeft u ook recht op doorbetaalde ADV.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here