CAO Metaal en Techniek: van onderhandelingsakkoord naar nieuwe cao tekst

18
35386

CAO Metaal en Techniek: van onderhandelingsakkoord naar nieuwe cao tekst.

Nettie Alkema
Nettie Alkema

Door Nettie Alkema, salaris- en cao-expert

Schreef ik in mijn blog vorige week nog dat onduidelijk was wanneer de tekst van de nieuwe cao in de Metaal en Techniek gepubliceerd zou worden; korte tijd later was het zo ver. Gelukkig, want nu weet iedereen waar hij aan toe is… toch? Was het maar zo helder allemaal.

Loonsverhogingen
Wat in elk geval duidelijk is, is dat de looptijd van de nieuwe cao is vastgesteld op 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2024. In dit akkoord is onder meer een aantal loonsverhogingen opgenomen, te weten:

1 juli 2022: eenmalige uitkering van €382,50
1 juli 2022: verhoging van €42,50 per maand dan wel €39,09 per vierweken bij respectievelijk maand- en vierweken salaris
1 september 2022: verhoging van 2,75%
1 maart 2023: verhoging van 3,25%
1 januari 2024: verhoging van 0,6%

Al met al een flinke stijging. De cao vermeldt ook nog een paar nuances:

Bijzondere situaties
Als een jeugdige werknemer is ingedeeld in loongroep A en hij heeft recht op een salarisverhoging omdat hij een jaartje ouder is geworden, dan heeft hij recht op minimaal het voor hem geldende loon plús het verschil tussen het tabelsalaris wat hoort bij zijn oude leeftijd en het tabelsalaris wat hoort bij zijn nieuwe salaris. Niet eenvoudig, dus even een voorbeeld:

Stel een werknemer is 16 jaar en verdient € 610,00 per maand. Het wettelijk minimumloon (WML) wat bij zijn leeftijd hoort bedraagt per 1 januari van dit jaar €595,15. Het WML voor een 17-jarige bedraagt op dat moment €681,40. Het verschil tussen deze bedragen is €86,25.

Als deze jongen 17 jaar wordt, heeft hij dus minimaal recht op zijn oude salaris van €610,00 plus €86,25 = €696,25.

Zolang de jeugdige werknemer precies WML verdient, hoeft er niet gerekend te worden. Bovenstaande is alleen van toepassing als de werknemer meer verdient dan het WML.

Verder kan een werkgever de verhoging per 1 september 2022 (2,75%) tijdelijk uitstellen. Hoe dit precies in zijn werk gaat is uitgelegd in bijlage 10A van de nieuwe cao. Het voert te ver om dit hier helemaal te behandelen, maar het is wel belangrijk dat een uitzendorganisatie weet dat dit kan spelen. Blijf dus goed in contact met je inlener!

Eenmalige uitkering
Over de eenmalige uitkering doen al vele verhalen de ronde. Zo zou voor uitzendkrachten nooit het hele bedrag verschuldigd zijn. De redenatie hier achter is dat de eenmalige uitkering een compensatie is voor de gemiste verhogingen van €42,50 per maand met terugwerkende kracht tot 1 oktober vorig jaar. En omdat voor uitzendkrachten het recht op een eenmalige uitkering pas per dít jaar is ontstaan, zou een uitzendkracht slechts maximaal 6 maanden * €42,50 = € 255,00 kunnen ontvangen. Helaas blijkt dat verhaal niet te kloppen.

Inmiddels is door de beide werknemersverenigingen die partij waren bij de cao onderhandelingen en de NBBU en de ABU bevestigd dat een uitzendkracht recht heeft op het volle bedrag van €382,50, als hij op 1 juli een arbeidsovereenkomst heeft en werkzaam is in de Metaal en Techniek.

Ik ben zelf ook niet helemaal duidelijk geweest. In mijn vorige column vroeg ik mij nog af of de eenmalige uitkering wellicht ook grondslag zou zijn voor vakantietoeslag. In de reguliere wereld geen onredelijke veronderstelling, in uitzendland ligt dit anders. De grondslag voor de bepaling van het vakantiegeld staat immers al beschreven in artikel 18 van onze cao, en de eenmalige uitkering staat daar niet tussen. Dus nee, geen vakantiegeld over de eenmalige uitkering.

Berekening loonsverhogingen
Nu we hebben vastgesteld hoe het niet moet, is het tijd om te vertellen hoe het wel moet.
We beginnen met de eenmalige uitkering. Iedere uitzendkracht die op 1 juli in dienst is en werkzaam is bij een inlener in de Metaal en Techniek heeft recht op een bruto betaling van € 382,50 indien hij fulltime werkzaam is. Ook als hij bijvoorbeeld pas per 15 juni is gestart.

Wordt er minder dan 38 uur per week gewerkt, dan wordt de uitkering overeenkomstig aangepast. Voor oproepkrachten moet er dus flink gerekend worden.

Dan de loonsverhoging van € 42,50 per maand respectievelijk € 39,09 per vierweken. Zoals ik al eerder heb betoogd, zou ik bij de berekening van het uurloon altijd uitgaan van de maandsalarissen. De uitkomst is iets hoger dan bij terugrekening van het vierwekensalaris naar een uurloon, maar dan zit je in elk geval altijd goed. De berekeningswijze voor het uurloon is dan 0,607% * het maandsalaris. En voor de loonsverhoging geldt dan precies hetzelfde, waardoor de verhoging per uur neerkomt op € 42,50 * 0,607% = € 0,26 per uur.
NB: de nieuwe tabellen zijn inmiddels gepubliceerd, dus deze methodiek hoeft alleen te worden gehanteerd wanneer de werknemer niet precies in een schaalsalaris zit. Is dit wel het geval, dan kun je simpelweg het nieuwe salaris vermenigvuldigen met 0,607%.
De verdere verhogingen zijn op basis van een percentage, dus die spreken voor zich.

Tot zover. Ik hoop dat alles duidelijk is zo. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kun je me altijd bereiken op 06-28933997!

Nettie Alkema

Lees ook
CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?
Nieuwe tekst CAO Metaal en Techniek (01-10-2021 – 31-03-2024)
Nieuwe versie CAO Metaal en Techniek Installatiebedrijf (01-10-2021 – 31-03-2024)
Nieuwe tekst CAO Metaal en Techniek Carrosseriebedrijf (01-10-2021 – 31-03-2024)
Nieuwe versie CAO Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf (01-10-2021 – 31-03-2024)
Nieuwe versie CAO Metaal en Techniek Isolatiebedrijf (01-10-2021 – 31-03-2024)

18 REACTIES

 1. Hoi Rooske,
  Jazeker werkt dit ook voor oudere werknemers. Er wordt (gelukkig) geen onderscheid gemaakt naar leeftijd.

 2. Hoi Chris,

  Nee waarschijnlijk niet. Tenzij je een heel vooruitstrevende werkgever hebt :) De cao Metaal en Techniek stelt dat de eenmalige uitkering IN juli betaald moet worden. Het meest voor de hand liggende moment is gelijk met de gebruikelijke betaling in juli. Dus wordt jouw loon per maand betaald, en ontvang jij normaal gesproken rond de 25e van de maand jouw loon, dan zal de eenmalige uitkering daarbij zitten. Wordt je per vier weken betaald, dan zal de eenmalige uitkering in week 28 of 29 met je reguliere loon meelopen. Wordt je per week betaald, dan heeft je werkgever verschillende momenten om de eenmalige uitkering te betalen, zolang dit maar uiterlijk op 31 juli heeft plaatsgevonden. Heb ik je vraag zo beantwoord?

 3. Kun u me uitleggen hoe het zit met functie jaren? Is mijn werkgever verplicht om elk jaar mij een trede omhoog te laten gaan? Ik kan hier namelijk niks over terug vinden in de cao
  Alvast bedankt voor de reactie

 4. Hallo Wouter,

  Ik neem aan dat je werkt bij een bedrijf waar de cao Metaal en Techniek van toepassing is. In deze cao staat er vanaf artikel 33 het een en ander over de functiejaren, er van uitgaand dat je ouder dan 21 jaar bent:

  In lid 2 van dit artikel staat bijvoorbeeld:

  Lid 2
  Het aantal functiejaren is het aantal jaar dat een werknemer zijn functie doet in het bedrijf van de werkgever. Dit aantal begint te tellen vanaf dat de werknemer 21 jaar is.
  Werknemers die op 1 juli 2019 reeds functiejaren hebben opgebouwd, zetten de opbouw voort op basis van het aantal functiejaren dat zij op die datum hadden. Werknemers kunnen ook fictieve functiejaren toegekend krijgen van de werkgever. Ook deze fictieve functiejaren tellen mee in het aantal functiejaren van de werknemer.

  Dus als je 35 jaar bent en je hebt altijd in de metaal in dezelfde functie en bij dezelfde werkgever gewerkt, dan heb je minimaal 14 functiejaren

  Ben je van werkgever gewisseld, dan wordt het aantal functiejaren wat je toegewezen krijgt, vastgesteld bij indiensttreding. Dat zijn dan de ‘fictieve’ functiejaren zoals ze hierboven beschreven zijn. Het zou dus kunnen zijn dat je als je start bij een werkgever, wordt ingedeeld in functiegroep D/5 en begint met 5 functiejaren. Dat kan het resultaat zijn van de salarisonderhandeling, het kan ook een correcte weergave zijn van het aantal jaren dat je dat werk daadwerkelijk hebt gedaan.

  In artikel 35 van de cao Metaal en Techniek staat wanneer je recht hebt op een volgend functiejaar:

  Verhogingen op grond van functiejaren worden eenmaal per jaar toegekend, doch uiterlijk in de betalingsperiode waarin een nieuw functiejaar begint, een en ander totdat het maximum aantal functiejaren in de betreffende salarisgroep is bereikt.

  Kort samengevat krijg je elk jaar een functiejaar erbij tot je het einde van de schaal hebt bereikt.

  Wil je bovenstaande in de cao nalezen? Klik dan op https://www.fnv.nl/cao-sector/metaal/metaal-techniek/cao-metaalbewerkingsbedrijf en dan op ‘download cao’, dan heb je de caotekst zelf.

  Heb ik je vraag zo helder beantwoord?

  Groet!

 5. Hallo Nettie,

  Wat is de uitkering als je 42,5 uur per week werkt? Is die dan gelijk of wordt deze dan hoger, aangezien hij bij parttime ook lager is.

 6. Hartelijk bedankt voor uw informatie en inzet.
  Nu rust mij het volgende, wij vallen als 3 bv onder de bedrijfstak Metaal en techniek.
  Mijn werkgever gaat de 1 malige uitkering op dit moment niet uitkeren omdat de accountant nog aan het uitzoeken was of we er recht op hadden.
  Er is gebleken dat we er recht op hebben, vandaag hebben we ons loon uitbetaald gekregen waar het bij niemand is bijgeschreven omdat die wacht op een officieel ondertekend akkoord van een minister?
  Wat moet ik daarvan vinden, en wat is mijn recht. 16 jaar in dienst geweest en augustus is mijn laatste maand.
  Straks moet ik nog achter mijn geld aan als ik er niet eens meer werk.

  Mvg

 7. Goeiemorgen Dianne,

  Wat mij betreft is de uitkering gemaximeerd op € 382,50. Er staat geen omrekenfactor voor een meer dan 100% dienstverband. Het is wel een kwestie van interpretatie, want zie je de eenmalige uitkering als compensatie voor het niet ontvangen van de loonsverhoging van € 42,50 over de periode oktober 2021 tm juni 2022, dan zou het logisch zijn om de eenmalige wel om te rekenen naar 42,5 uur per week. Waren de loonschalen destijds immers verhoogd, dan had je ook 42,5 / 38 * de verhoging ontvangen.
  Maar: er wordt in de cao alleen verwezen naar de parttime correctie. En meer dan fulltime is nou eenmaal niet parttime, dus in dat licht zou ik hem toch maximeren.

 8. Goeiemorgen Ferry,

  In uw verhaal spelen meerdere zaken. U geeft aan dat uw werkgever onder de cao Metaal en Techniek valt. Dat betekent dat hij in principe verplicht is om de cao toe te passen. Is hij ook lid van een van de werkgeverspartijen van deze cao, dan moet hij de cao direct toepassen als de nieuwe cao tekst gepubliceerd wordt. Maar is hij geen lid van de caopartij, dan mag hij wachten totdat de cao Algemeen Verbindend (AVV) is verklaard. Een cao wordt AVV verklaard op verzoek van de branche en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hier verantwoordelijk voor. De bedoeling van een AVV is om een gelijke situatie te creëren in een branche. Het betekent wel dat er vaak een periode is dat sommige werkgevers al wel de nieuwe regels toe moeten passen en sommigen nog niet. Omdat de laatste versie van de cao Metaal en Techniek nog niet Algemeen Verbindend is verklaard, kan het zijn dat uw werkgever de nieuwe regels nog niet hoeft te passen. Als de cao wél AVV wordt verklaard, dan hoeft uw werkgever niet met terugwerkende kracht alsnog de regels toe te passen, hij moet dat doen vanaf het moment van AVV verklaring. En dat betekent dat de eenmalige uitkering mijns inziens überhaupt niet meer hoeft.
  Er is wel een grote maar. Wanneer in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen dat altijd de laatste versie van de cao Metaal en Techniek van toepassing is, dan gaat bovenstaand verhaal niet op want dan moet de cao ook worden toegepast als de cao nog niet AVV is verklaard en uw werkgever geen lid is van de partij.

  Kort samengevat:
  Is uw werkgever lid van de werkgeverspartij? Dan heeft u automatisch recht op de eenmalige uitkering en de caoverhoging
  Is uw werkgever geen lid van de werkgeverspartij? Dan mag uw werkgever wachten met de cao verhoging totdat de cao AVV is verklaard. De eenmalige uitkering hoeft dan niet meer betaald te worden
  Is de cao M&T van toepassing verklaard in uw arbeidsovereenkomst? Dan geldt situatie 1.

  Heb ik uw vraag zo beantwoord? Fijne dag!

 9. Hallo heb een vraagje heb ontslag genomen per 1 juli nu zegt mijn werkgever dat ik daarom geen recht heb op na betaling van 382,5 ben per 1 juli bij nieuwe werkgever begonnen ook metaal

 10. Hoi Marcel. Je vorige werkgever hoeft idd geen eenmalige uitkering meer te betalen omdat je op 1 juli niet meer in dienst was. Je nieuwe werkgever moet dat dus in principe wel. Lees voor de uitzondering wanneer het niet hoeft mijn eerdere opmerkingen hierboven

 11. Beste Nettie,
  Bedankt voor de duidelijke taal in je blog. Ik heb echter een vraag, over de verhoging van het loon en de eenmalige uitkering.
  Nadat ik mijn werkgever geconfronteerd had met het feit dat ik nog niets van de verhoging of eenmalige uitkering had gezien of gehoord, schermde hij met het feit dat hij mijn loon aan het begin van dit jaar al met 3% had verhoogd. Iets waarvan ik dacht dat dit was omdat ik door mijn inzet en bijscholing had verdiend.
  Nu claimt hij dat de eenmalige uitkering en ook de loonsverhoging per 1 juli niet voor hem verplicht zijn, door het verhogen van het loon aan het begin dit jaar.
  Ik twijfel hieraan omdat ik hem per mail confronteerde met het ontbreken van beide punten en mij even apart nam van de rest van het personeel en me dit mondeling vertelde alsof niemand anders zijn antwoord mocht horen. Geen officiële reactie terug dus op mijn mail.
  Kun je wat duidelijkheid hierover geven?

 12. Hoi Peter,

  Een eerdere verhoging is geen grond voor het niet betalen van een loonsverhoging en/of eenmalige uitkering, tenzij dat uitdrukkelijk overeen is gekomen. En ik geloof niet dat dat hier aan de orde is. Vervelende situatie voor zowel jou als je werkgever. Ik hoop dat jullie er goed uitkomen!

 13. Hoi Nettie.
  Ben op 1 december 2020 in vaste dienst gekomen na een lang uitstel vanwege COVID. De paragraaf ‘ vervroegd met pensioen (36 mnd ) daarover moet nog overeenstemming bereikt worden. Ik wordt in januari 2023 64 jaar hoop ik. Zoals het er nu op papier staat, kom ik daarvoor in aanmerking?
  Bedankt alvast voor uw antwoord.

 14. Beste Nettie,
  Ik ben 62 jaar en wij zitten in de klein metaal.
  Volgens onderstaand het ik recht op onderstaande seniorendagen.
  Peildatum Leeftijd Seniorenverlofuren
  30-06-2017 56 12
  31-12-2017 57 16
  30-06-2018 57 16
  31-12-2018 58 32
  30-06-2019 58 32
  31-12-2019 59 32
  30-06-2020 59 32
  31-12-2020 60 40
  30-06-2021 60 40
  31-12-2021 61 48
  30-06-2022 61 48
  31-12-2022 62 48
  30-06-2023 62 48
  31-12-2023 63 48
  30-06-2024 63 48
  31-12-2024 64 48
  30-06-2025 64 48
  31-12-2025 65 50
  30-06-2026 65 50
  Klopt bovenstaand schema.
  Alvast bedankt voor je reactie

 15. Dag Rick,

  Op 30-06-2017 heb je op 56-jarige leeftijd recht op 8 verlof uren extra, niet op 12. Dit staat in de cao M&T met looptijd 2017-2019.
  Verder klopt het wat mij betreft, met dien verstande dat deze cao een looptijd heeft tot 31-03-2024 en nu natuurlijk nog niet bekend is of er wijzigingen in deze regeling doorgevoerd zullen gaan worden.

  Fijn weekend!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here