Ruim de helft van vacatures in Bouw en ICT moeilijk vervulbaar

0
136

Werkgevers in de bouw en ICT komen moeilijk aan gekwalificeerd personeel. Werkgevers in de ICT geven aan dat ruim de helft van de vacatures moeilijk te vervullen is, bij de bouw is dat zelfs 60 procent.

Dit blijkt uit een onderzoek van UWV naar personeelswerving onder bijna tweeduizend bedrijven.

Werkgevers plegen extra inspanningen om vacatures ingevuld te krijgen, maar lijken daarbij nog nauwelijks gebruik te maken van het opleiden van eigen of nieuw personeel. Ook passen nog weinig bedrijven de functie-eisen of arbeidsvoorwaarden aan.

UWV: blik op het werven van personeel

Met de aantrekkende economie neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Naar verwachting ontstaan er dit jaar en volgend jaar een miljoen vacatures, een niveau dat voor het laatst in 2006-2008 werd gehaald. Het aantal WW-uitkeringen daalt bovendien gestaag. Uit het onderzoek van UWV blijkt dat ruim een derde (34%) van de vacatures van bedrijven lastig is te vervullen. In de bouwsector ligt dit aandeel veel hoger, hier zijn zes op de tien vacatures moeilijk vervulbaar. In de ICT geldt dit voor de helft van de vacatures.

In de financiële dienstverlening verdwijnen van 2016 tot en met 2018 circa 21.000 banen. In die jaren is er volgens het UWV een toename van 149.000 banen bij uitzendbureaus. Het aantal werknemers in de sector zorg en welzijn neemt toe met 37.000.

Wervingsproblemen
Werkgevers noemen het ontbreken van de juiste kwalificaties bij sollicitanten als voornaamste reden voor hun wervingsproblemen. Opleidingsniveau, opleidingsrichting, werkervaring of vakkennis van sollicitanten matchen dan niet met de eisen van werkgevers. Een andere reden die bedrijven noemen, zijn het beperkte aantal reacties van sollicitanten.

Personeel gezocht
De meeste bedrijven verrichten extra inspanningen om vacatures vervuld te krijgen. Ruim een derde van de bedrijven zet actief social media in. Drie op de tien maakt gebruik van een wervings- en selectiebureau of schakelt een headhunter in. Mede door het inzetten van deze wervingsstrategieën wordt uiteindelijk twee derde van de vacatures alsnog vervuld.

Katinka van Brakel, arbeidsmarktadviseur bij UWV: ‘Wat opvalt is dat bedrijven nog nauwelijks denken aan het opleiden van eigen of nieuw personeel of het aanpassen van de functie-eisen of de arbeidsvoorwaarden. Daar is zeker nog winst te behalen. Als bedrijf wil je natuurlijk voorkomen dat je vacatures open blijven staan en je belemmerd wordt in je groei.’

Toekomstverwachting
Een derde van de Nederlandse bedrijven verwacht dat het invullen van vacatures in het komende jaar nog moeilijker wordt. Dit geldt vooral voor bedrijven in de bouw en vervoer & opslag. De helft van de bedrijven verwacht dat het vervullen van vacatures niet moeilijker en niet makkelijker wordt in de nabije toekomst.

Bron: UWV, 10 november 2017