Randstad start opleiding in strijd tegen lerarentekort

0
249

Randstad gaat docenten die willen overstappen naar het vak Nederlands of Engels via verkorte opleidingen helpen aan een tweedegraads bevoegdheid.

In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is de behoefte aan docenten in deze vakken groot. De opleiding is bedoeld voor mensen die al een lesbevoegdheid hebben. Met het initiatief wil Randstad, in samenwerking met opleidingsinstituut Hogeschool NCOI, bijdragen aan het terugdringen van het aanhoudende lerarentekort in Nederland.

Leraren in maximaal twee jaar omgeschoold naar docent Nederlands of Engels
De eerste klas is nu van start met tien deelnemers vanuit verschillende achtergronden, variërend van docent geschiedenis tot docent maatschappijleer. Bij aanvang staan docenten direct drie dagen voor de klas, afgewisseld met één dag theorieles. Op die manier brengen deelnemers opgedane kennis direct in praktijk op een werkplek. In maximaal twee jaar zijn zij inzetbaar als docent Nederlands of Engels.

Op termijn willen de samenwerkingspartners het opleidingsaanbod aanvullen met het vak Wiskunde. Ook komt er een speciaal traject voor zij-instromers vanuit andere beroepen.

Nog meer klassen in voorbereiding
Suzanne von der Dunk, directeur Randstad Onderwijs: “We zijn ontzettend blij met de eerste, enthousiaste aanmeldingen. Met de Randstad Vakschool spelen we in op behoeften die we zien in de markt door maatwerkopleidingen aan te bieden in kansrijke beroepen, zoals in het onderwijs. In het nieuwe jaar willen we al beginnen met een nieuwe klas en we verwachten later dit schooljaar te starten met een speciaal opleidingstraject voor zij-instromers.”

Eric Verduyn, directeur Onderwijs van NCOI Groep onderschrijft dit: “NCOI Opleidingen heeft in deze samenwerking met Randstad laten zien dat we goed zijn in het ontwerpen van opleidingstrajecten die optimaal aansluiten bij de behoefte van volwassen studenten. Hun ervaring telt en het programma sluit goed aan bij een druk werkend en privéleven.”

Voordelen verkorte opleiding
Suzanne von der Dunk (Randstad): “Het feit dat deelnemers al een onderwijsbevoegdheid hebben, betekent dat ze de opleiding sneller kunnen doorlopen. We stemmen modules af op maat, op basis van verschillende kennisniveaus. Docenten hoeven bijvoorbeeld geen modules te volgen waarvoor ze aantoonbaar ervaring hebben of waarvoor ze al zijn opgeleid. Bijkomend voordeel is dat we op deze wijze goede en ervaren docenten – voor wie in hun primaire vakgebied onvoldoende perspectief is – kunnen behouden voor het onderwijs. Met maatwerk komen we zo tegemoet aan de wens tot extra instroom in de tekortvakken én aan de noodzaak om loopbaanperspectief te bieden voor huidige docenten.”

Het opstarten van een nieuwe groep kan al binnen acht weken. Bovendien kunnen scholen die leraren willen laten omscholen rechtstreeks contact opnemen. De opleiding is NVAO geaccrediteerd en deelnemers komen ook nog eens in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Mensen die interesse hebben in het behalen van een (extra) tweedegraads bevoegdheid, kunnen voor meer informatie terecht op de website van Randstad.

Bron: Randstad, 30 augustus 2019

Zie ook
Randstad introduceert Randstad Zorg Vakschool