"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

“Scholing is geen kostenpost maar een investering”

Scholing van vaste medewerkers in de uitzendbranche is erg belangrijk. Maar waarom eigenlijk? Een gesprek met Barbara Kramer, directeur van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) over het belang van opleiden.

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) is 25 jaar geleden opgericht om onafhankelijke examens in de branche te borgen.  Na een geslaagd SEU-examen  heeft de deelnemer een branche-erkend diploma, wat laat zien dat hij/zij basiskennis heeft van relevante wet- en regelgeving.

De toegevoegde waarde van opleiden

Het belang van dat diploma zal  toenemen. Ook als je kijkt naar het risico voor inleners. “Ik denk dat het om risico’s te beperken heel belangrijk is, dat bedrijven (inleners) zich ook bewust zijn van de toegevoegde waarde van het samenwerken met een bureau waarbij de kennis van de medewerkers up-to-date en volledig is,” zegt Barbara Kramer.

Zelfvertrouwen zorgt voor minder stress en minder werkdruk

Om de toegevoegde waarde van opleiden aan te tonen, heeft  SEU de ROI (return on investment) van het examen laten onderzoeken.  Kramer: “Wat je vaak ziet is dat opleiden een stelpost is. Zodra er  tegenwind is, kunnen we wel iets minder uitgeven aan opleiden, zo is de gedachte.” SEU wilde graag laten zien dat opleiden geen kostenpost is, maar een investering. Uit het ROI-onderzoek bleek, t dat werknemers productiever zijn omdat ze minder op hoeven te zoeken, maar ook dat een opleiding voor minder stress onder de werknemers zorgt. “Het geeft hen meer zelfvertrouwen, omdat ze weten waar ze het over hebben, ze weten dat ze het juiste doen en dat ze een goed advies kunnen geven. Dat zelfvertrouwen zorgt voor minder stress en minder werkdruk. Ik vond dat zo’n mooie uitkomst!”

Kramer ziet zeker nog groei voor de markt van examens in de flexbranche. Allereerst zie je in de branche steeds meer splitsing in functie’s. Partijen willen graag een functiespecifiek examen voor bijvoorbeeld recruitment, of een examen voor planners of inhouse specialisten, vertelt Kramer. SEU is  daar nu mee aan het puzzelen. “Hoe kunnen we zorgen dat het examen daar ook in mee kan bewegen?” Een ander belangrijk punt is de wet- en regelgeving. “Er staat nog een heleboel op stapel op het gebied van wet- en regelgeving. Ik denk dat die aanpassingen het werk vooral complexer maken.”

Technologie

In de flexbranche moet je erg veel weten van wet- en regelgeving. Maar ook andere ontwikkelingen, zoals de toenemende digitalisering, zijn van  invloed op het werk. SEU krijgt weleens de vraag of het nog wel nodig is om al die kennis te leren en te toetsen. Kunnen we het niet met minder kennis af? Kramer: “Kennis is essentieel om correct en adequaat advies te kunnen geven over alles aspecten die met inlenen te maken hebben, zoals contractvormen, toepassing cao’s, de inlenersbeloning enz. Zowel de inlener als de flexkracht moeten erop kunnen vertrouwen dat het werk goed geregeld is.

Zonder basiskennis ben je onbewust onbekwaam en kun je niet het juiste doen

Daarnaast moet  je altijd kunnen inschatten of iets klopt, bijvoorbeeld wanneer je naar een loonstrook of een contract kijkt. Je moet kunnen controleren wat de technologie gedaan heeft. Daarnaast moet je ook kunnen uitleggen aan de klant of flexkracht wat je doet en waarom je het doet. Daar heb je wel die kennis voor nodig.” SEU speelt  in op de technologische ontwikkelingen. “Tijdens het examen hebben we online de cao beschikbaar, zodat de deelnemers antwoorden kunnen opzoeken. We verwachten van een deelnemer dat hij een aantal vragen zal moeten opzoeken. Dit doen we omdat we, in opdracht van de markt, ook willen toetsen of iemand informatie kan zoeken en interpreteren en dan het juiste antwoord kan geven. Want dat is tegenwoordig natuurlijk wel essentieel.” Kramer benadrukt dat een zekere mate van basiskennis wel altijd nodig blijft, zodat op het juiste moment een belletje gaat rinkelen bij de medewerker en hij weet dat hij iets moet opzoeken. “Zonder basiskennis ben je onbewust onbekwaam en kun je niet het juiste doen.”

Permanente educatie

Begin dit jaar heeft SEU permanente educatie geïmplementeerd. Wanneer iemand zijn SEU-diploma heeft behaald, wordt hij twee jaar lang geregistreerd als uitzendprofessional of backofficeprofessional. In die twee jaar wordt hij gevraagd om te investeren in het herhalen, actualiseren, verbreden of verdiepen van zijn kennis. Er zijn verschillende leeractiviteiten  om te  volgen, passend bij iemands  functie of ambitie. Met de activiteiten kunnen PE-punten behaald worden. Als de uitzend- of backofficeprofessional in twee jaar twaalf punten behaald heeft, wordt zijn registratie verlengd. De permanente educatie vanuit SEU is echt gericht op kennis van wet- en regelgeving en de toepassing daarvan. Dit bestaat naast de bestaande opleidingen en trainingen binnen de branche, bijvoorbeeld op het gebied van vaardigheden.

SEU faciliteert  permanente educatie, maar verzorgt niet de opleidingen zelf. De inhoud daarvan wordt verzorgd door opleiders. SEU heeft een systeem geïmplementeerd waarbij opleiders en andere partijen (zoals organisaties met een eigen Academy) hun leeractiviteiten kunnen laten erkennen. Op de website van SEU is een aparte sectie voor permanente educatie, waaronder de scholingsagenda te vinden is. Al het beschikbare aanbod aan leeractiviteiten is terug te vinden in die scholingsagenda. Er is voor ieder wat wils: er zijn bijvoorbeeld fysieke trainingen, maar ook e-learnings. Daarnaast houdt SEU van alle deelnemers een dossier bij waarin de permanente educatie wordt geregistreerd.

Investeren in opleiden straalt op een positieve manier af op werkgevers. Het eerder genoemde ROI-onderzoek heeft laten zien dat permanente educatie zorgt voor minder verloop onder het personeel.

Voor de komende jaren werkt SEU aan een volledige inbedding van permanente educatie, zoals dat nu al het geval is met het SEU-examen. “Onze ambitie is dat kennis echt een hygiënefactor is en blijft binnen de branche.”

Meer weten? 

 

 

 

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.