Oproep aan Minister Koolmees voor baanzekerheid uitzend- en payrollkrachten

0
435

VRF Advocaten doet donderdag 2 april een NOW-oproep aan Minister Koolmees om in de subsidieregeling een uitzondering te maken omwille van de baanzekerheid van uitzend- en payrollkrachten:
VRF Advocaten
Hooggeachte heer Koolmees,

Wij hebben met veel belangstelling kennisgenomen van de inhoud van de NOW. Het kabinet heeft een goede weg ingeslagen, maar we zijn er helaas nog niet. Namens uitzend- en payrollondernemingen, die wij bijstaan, doen wij een noodoproep aan u om deze ondernemingen niet in de kou te laten staan.

Samen kunnen wij deze crisis overwinnen. Daar hoort ook het bestaansrecht van flex-ondernemingen bij en baanzekerheid van uitzend- en payrollkrachten. Het hart en de motor van de werkgelegenheid in Nederland wordt hard geraakt als uitzend- en payrollondernemingen geen gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Dat is inmiddels een feit. Duizenden uitzend- en payrollkrachten dreigen op ’straat te komen’ als u niet voor deze groep opkomt. Wij doen een moreel appel op u om u hard te maken om zo snel mogelijk de NOW-regeling met inachtneming van het navolgende aan te vullen.

Voor uitzend- en payrollondernemingen dient een uitzondering te worden gemaakt in de zin dat ook op inleners/opdrachtgeversniveau kan worden gekeken naar 20% omzetdaling. Ik geef hieronder een voorbeeld van de huidige situatie als de NOW-regeling niet wordt aangepast, de namen zijn fictief:

CafĂ© het Luifeltje heeft vijf mensen in dienst, waarvan Henk er Ă©Ă©n is. Daarnaast leent CafĂ© het Luifeltje 4 mensen in via een payrollonderneming ’Do Good‘, waaronder Astrid. CafĂ© het Luifeltje is noodgedwongen gesloten op verzoek van de overheid als gevolg van de coronamaatregelen. CafĂ© het Luifeltje kan op grond van de NOW-regeling wel gebruik maken van de NOW-regeling en haar medewerkers in dienst houden. Henk is daar ontzettend blij mee. Do Good kan helaas voor de vier payrollkrachten die zij uitleent aan CafĂ© het Luifeltje geen NOW-subsidie aanvragen, omdat Do Good op ondernemingsniveau niet voldoet aan die 20% omzetdaling, terwijl de omzetdaling die zij heeft bij CafĂ© het Luifeltje 100% is. Wat betekent dit voor onder meer Henk en Astrid? Henk kan in dienst blijven bij CafĂ© het Luifeltje met dank aan de NOW-subsidie. Astrid moet worden ontslagen, omdat Do Good Astrid niet aan het werk kan stellen bij CafĂ© het Luifeltje en ook geen ander werk heeft.

Duizenden uitzend- en payrollkrachten zoals Astrid dreigen eveneens hun baan te verliezen, terwijl alle inleners en uitleners ze heel graag in dienst willen houden. Dat is overigens ook in het belang van Nederland. Wij hebben deze mensen hard nodig om onze economie draaiende te houden. Bovenal om ervoor te zorgen dat zij niet aan de zijlijn van de arbeidsmarkt komen.

Tot slot wijzen wij erop dat de Wet arbeidsmarkt in balans alsmede de Ontslagregeling de payrollkrachten gelijk behandelt als de werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener/opdrachtgever. Dit is gelijke behandeling ‘all the way’. Dit betekent onder meer dat als de payrollkracht ontslagen wordt er wel moet worden gekeken naar de inlener/opdrachtgever. Als de payrollonderneming de NOW-subsidie wenst aan te vragen dan mag dat niet gegeven de huidige NOW-regeling. Dit is in strijd met de gelijke behandeling en levert ongelijke behandeling van gelijke situaties op. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn geweest van de Nederlandse regering?!

Wij vertrouwen erop dat de voorgaande aanbeveling echt wordt doorgevoerd. Zo niet, dan zal dit desastreuze gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Nederland. Samen staan wij sterk tegen het coronavirus en overwinnen deze crisis. Daar horen ook uitzend- en payrollkrachten bij!

Hoogachtend,

VRF Advocaten