NBBU reageert op plannen nieuwe kabinet

0
326

NBBU aanvaardt uitnodiging nieuwe kabinet, zo blijkt uit de reactie van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen in het onderstaande persbericht.

“Witte rook vanuit het Torentje. Er is een regeerakkoord. Binnen enkele weken treedt een nieuw kabinet aan. De onderhandelaars zijn er in geslaagd een akkoord te bereiken waarmee ze de komende vier jaar gezamenlijk optrekken. De partijen vinden een flexibele arbeidsmarkt een groot goed. Samen met partijen uit het veld en sociale partners willen ze de route naar een eerlijkere arbeidsmarkt uitstippelen. Die uitnodiging nemen wij graag aan.”

Uitzendwerk en payrolling
“Uitzendwerk en detachering als zodanig staan gelukkig niet ter discussie. Dat geldt wel voor de definitie van uitzendovereenkomst en de vormgeving van payrolling. Wat betekent dit? We willen hierover in gesprek om dit uit te werken. Want leden van de NBBU bieden zowel uitzenden als payroll aan, conform de NBBU-cao, en passen sinds jaar en dag de inlenersbeloning toe. Het loon en de vergoeding van de uitzend- of payrollkracht is daarmee al gelijk aan het loon van de werknemer in dienst van de opdrachtgever. Bovendien hebben uitzend- en payrollkrachten van onze leden recht op pensioen. Payroll is eenvoudigweg een goed georganiseerde manier van flexibele arbeid.”

Zzp en de ondernemersovereenkomst
“De Wet DBA wordt vervangen. Daar zijn we blij mee. Net als met de mogelijke komst en verankering in het Burgerlijk Wetboek van de ondernemersovereenkomst. Eén minimumtarief van 15 of 18 euro per uur moet de hele onderkant van de markt afbakenen. Boven dit tarief moet een opdrachtgeversverklaring opdrachtgevers op voorhand zekerheid bieden bij de inhuur van zzp’ers. Die zekerheid is met name voor onze leden een belangrijk punt. Verduidelijking van het begrip gezagsverhouding moet hier verder aan bijdragen. We hebben wel enige zorgen bij de webmodule die opdrachtgevers hiertoe moeten invullen. Hou hem compact, zouden we zeggen, omdat je anders onwerkbare situaties creëert. Een dergelijke situatie hebben we al een keer meegemaakt bij de mislukte webmodule van de Wet BGL.”

Wat betekent mkb voor uitzendbureau?
“Als vertegenwoordiger van het mkb zijn we blij dat de loondoorbetaling teruggaat van 2 naar 1 jaar en de verkorting van de WGA van 10 naar 5 jaar. Wel gaan we graag in gesprek over de vraag hoe mkb gedefinieerd moet worden voor uitzendbureaus.”

Duurzame inzetbaarheid
“Een belangrijke succesfactor voor het inzetbaar houden van mensen is een ‘levenlang leren’. Daarom moet er meer aandacht komen voor duurzame inzetbaarheid van mensen. De NBBU steunt duurzame inzetbaarheid, zoals in ons gelijknamige project, om werkgevers te stimuleren hun mensen te blijven ontwikkelen.”

Uitnodiging aanvaard
“De NBBU feliciteert de nieuwe coalitie en wenst de nieuwe bewindspersonen veel succes en wijsheid. We nemen hun uitnodiging voor het gesprek aan om, meer dan in de vorige kabinetsperiode, gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Ware wijsheid komt niet van bovenaf, maar wordt van bovenaf gestimuleerd,” aldus de NBBU in een eerste reactie.

Bron: NBBU persbericht, 10 oktober 2017