Loondoorbetaling ziekte belemmert doorgroei ZZP naar MKB

0
100

Stichting ZZP Nederland ziet kansen voor meer werkgelegenheid, als zzp’ers kunnen doorgroeien naar het MKB. “Dan moet het nieuwe kabinet werkgeversrisico’s zoals loondoorbetaling bij ziekte wel drastisch verlagen,” vindt voorzitter Maarten Post.

Te hoge werkgeversverplichtingen hebben in de afgelopen jaren bij MKB-bedrijven gezorgd voor een groeiende uitstoot van werknemers. Met name de tweejarige loondoorbetaling bij ziekte vormt nog steeds voor veel MKB-bedrijven een Zwaard van Damocles. Daardoor stagneert ook na de crisis de economische groei van het kleinbedrijf en daarmee wil het nog steeds niet echt vlotten met de werkgelegenheid. De kwestie van de loondoorbetaling ligt bij de politiek op tafel naast een dreigende lastenverzwaring voor ondernemers, die sommigen voor ogen hebben.

Groei benutten
Volgens Stichting ZZP Nederland is ook de achterblijvende doorstroming van eenpitters naar MKB-bedrijven te wijten aan te hoge werkgeversrisico’s van de afgelopen jaren. ZZP’ers, die vanwege groeikansen personeel zouden willen aannemen, durven de sprong nu niet te wagen doordat er teveel risico’s en verplichtingen zijn. “Dat kan fatale gevolgen hebben voor het voortbestaan van het bedrijf ”, zegt Maarten Post. “Daardoor worden niet alle kansen op economische groei benut en blijft ook de werkgelegenheid achter”.

Ruimte
Stichting ZZP Nederland ziet een enorm potentieel aan startende ondernemers, die kunnen doorgroeien naar het MKB. De overheid moet daar dan wel de voorwaarden voor scheppen. “Dat doe je niet door ondernemers te belemmeren met loondoorbetaling bij ziekte van personeel, fiscale lastenverzwaring en opgelegde pensioenverplichtingen”, zegt Post. “Zelfstandige ondernemers moeten juist nu de ruimte krijgen om door te groeien, zodat er meer werkgelegenheid ontstaat. Sociale Partners zouden zich daar ook voor moeten inzetten, in plaats van voortdurend te kibbelen over de Werkloosheidswet, want dan is het kwaad al geschied.

Bron: persbericht ZZP Nederland, 16 mei 2017