Kabinetsplan aanpak krapte op de arbeidsmarkt

0
104

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.

Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet in zijn brief ‘Aanpak krapte op de arbeidsmarkt’

Iedereen heeft hierbij een rol. De werkgevers zijn als eerste aan zet. Zij kunnen het werk aantrekkelijker maken door hogere lonen, het aanbieden van vaste contracten, door ruimte te geven voor de verdeling van arbeid en zorg en door scholing, aldus de minister. Voor werkenden en werkzoekenden is dit ook een goede tijd om te kijken naar mogelijkheden en wensen, of het uitbreiden van het aantal uren.

Het kabinet ziet de krapte als een kans om structurele aandachtspunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarom wil het kabinet onder andere meer werken aantrekkelijker maken. Ook zet ze zich in om de matching tussen werkgevers, werkzoekenden, UWV en gemeenten te verbeteren. Dit geldt ook voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast staat het stimuleren van leven lang ontwikkelen hoog op de agenda. Net als het investeren in persoonlijke dienstverlening van werkzoekenden en begeleiding van groepen die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt, zoals 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond of een arbeidsbeperking.

Bron: Rijksoverheid, 15 juni 2018