Kabinet vraagt SER advies over flexibel werken

0
152

Het kabinet heeft het voornemen de Sociaal-Economische Raad (SER) komend jaar om advies te vragen over onder meer de flexibele inzet van mensen binnen organisaties.

Het gaat dan bijvoorbeeld over flexibiliteit in werkplaats- en tijd, functieroulatie en variabel belonen. Het kabinet wil verder weten wat zulke flexibiliteit organisaties oplevert en welke gevolgen het heeft voor de werknemers van de organisatie.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook over andere onderwerpen zal het kabinet advies vragen aan de SER. Zo wil het kabinet advies inwinnen over de effecten van de schaalgrootte van een organisatie voor de groei van arbeidsproductiviteit. Het kabinet wil weten of alleen de productievere bedrijven doorgroeien en wat de meerwaarde is van kleinere bedrijven. Verder wil het kabinet weten of er andere manieren van praktijkleren in het MBO mogelijk zijn dan de bekende beroepsbegeleide leerweg (BBL). Het kabinet wil de SER ook vragen hoe de kennis en ervaring met mensen met een arbeidsbeperking breder benut kan worden.

De adviesaanvragen onder elkaar:
Schaal en doorgroei van ondernemingen
Regulering (bijdrage van zelf en co-regulering voor publieke belangen)
Praktijkleren in het MBO
Flexibiliteit binnen arbeidsorganisaties
Sociale ondernemingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Agenda stad (vervolgadvies)

Bron: Rijksoverheid, 20 november 2015