Jurriën Koops, ABU: ‘Flexibele arbeidsmarkt blijvend’

0
483

‘Flexibiliteit is er, leer ermee leven en denk dán verder over de problemen.’

Dat verzoek doet Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) aan de politiek. Hij zegt dit in het tweede van een reeks interviews van het FD over de veranderende arbeidsmarkt.

‘De arbeidsmarkt en het sociale stelsel zijn te ver uit elkaar gegroeid. Wat wij als uitzendbranche faciliteren, is misschien niet de droombaan, maar wel een broodbaan. Dat is beter dan helemaal geen baan of een uitkering.’

‘De trend van flexibilisering is onomkeerbaar. We gaan naar een systeem van microbanen en veelvormige arbeidsrelaties, werk op afroep.’

‘De discussie moet daarom gaan over herverdeling van rechten en zekerheden,’ vindt Koops. Hij pleit voor het stimuleren en organiseren van transities op de arbeidsmarkt met bijvoorbeeld een nationaal scholingsfonds of individuele scholingspotjes. Ook pensioen zal volgens hem anders georganiseerd moeten worden. ‘De politiek zal duidelijk moeten maken dat de onzekerheid op de arbeidsmarkt blijvend is, opdat ze mensen weerbaar kan maken.’
FD: interview met Jurriën Koops, directeur ABU, 1 mei 2015
Als propositie voor de uitzendbranche noemt hij: ‘Uitzenders ontzorgen werkgevers bij de in- en uitstroom van medewerkers. Uitzenders doen ook steeds vaker de acquisitie en bemiddeling tussen bedrijven en zzp’ers. Het dreigende gehandicaptenquotum is voor ons ook een mooie marktpropositie. Net als de arbeidsmarkt voor ouderen.’

Bron: FD, 1 mei 2015