Hoge Raad maakt einde aan ‘slapend dienstverband’

0
251

De Hoge Raad heeft donderdag antwoord gegeven op vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’.

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald. Deze wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

De zaak
Een werknemer wordt door zijn werkgever in een ‘slapend dienstverband’ gehouden en ontvangt dus geen loon meer. De werknemer eist van zijn werkgever schadevergoeding, omdat de werkgever niet bereid is om het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen, onder betaling van een transitievergoeding.

Prejudiciële vragen
De rechtbank Limburg heeft in een vonnis van 10 april 2019 prejudiciële vragen gesteld over de vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord moet gaan met het voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het ‘slapende dienstverband’, onder betaling van een transitievergoeding. Een prejudiciële vraag is een vraag van een rechtbank of gerechtshof aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan, als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Wel moet het gaan om een vraag die zich voordoet in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. Dezelfde vraag moet bovendien aan de orde zijn in een groot aantal andere zaken.

Advies advocaat-generaal
Advocaat-generaal Ruth de Bock bracht op 18 september 2019 haar advies aan de Hoge Raad uit. Zij is van mening dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding.

Uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt nu in lijn met het advies van de advocaat-generaal.

Bron: Rechtspraak.nl, 8 november 2019

Reactie CNV Vakmensen op uitspraak Hoge Raad
CNV Vakmensen startte begin dit jaar een aantal rechtszaken over slapende dienstverbanden.

Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen is blij met de uitspraak van de Hoge Raad over deze kwestie. “Duizenden werknemers zitten onterecht gevangen in een slapend dienstverband,” zegt hij. “We sporen werkgevers aan om alle slapende dienstverbanden nog voor het einde van het jaar op een nette manier te beëindigen. In de afgelopen maanden hebben we voor tientallen werknemers de zaak kunnen oplossen. Maar in de meeste gevallen stuitten we op een muur van onwil. Aan die ongewenste situatie komt nu een einde.” Zie bijvoorbeeld het verhaal van Jan Brinks (61), die al bijna 44 jaar op de loonlijst van een bouwonderneming staat en elke maand loonstrookjes ontvangt van 0,00 euro.

Bron: CNV Vakmensen, 9 november 2019

Compensatie transitievergoeding
Het kabinet komt werkgevers tegemoet met de Regeling compensatie transitievergoeding.
Deze regeling gaat over de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen, als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Dit perspectief speelt mee in het rechterlijk oordeel over beëindiging van slapende dienstverbanden, zoals bijvoorbeeld in de rechtszaak tegen Menzis. Lees meer