CNV start rechtszaken wegens slapende dienstverbanden

0
311

CNV Vakmensen start rechtszaken namens werknemers met een slapend dienstverband. “We voeren al enkele maanden een campagne richting werkgevers om een einde te maken aan slapende dienstverbanden. We zien beweging, maar het gaat te langzaam”, vindt Charlotte te Pas, jurist bij CNV Vakmensen.

De kwestie van de naar schatting duizenden slapende dienstverbanden in Nederland moet volgens CNV zo snel mogelijk worden opgelost.

Transitievergoeding
De campagne die de bond in januari startte, heeft inmiddels de eerste resultaten opgeleverd. Voor 15 leden wordt het slapend dienstverband beëindigd en de transitievergoeding betaald. De hoogte van de transitievergoeding varieert van € 5.000 tot 80.000, onder andere afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Compensatieregeling
Schoonmaakbedrijf CSU start geen nieuwe slapende dienstverbanden en lost de situaties op die dit jaar zijn ontstaan. Op de oude kwesties beraadt het bedrijf zich nog. “We merken dat veel werkgevers treuzelen”, zegt Te Pas. “Wat niet helpt, is dat er aardig wat tijd zit tussen de al gepubliceerde compensatieregeling en de inwerkingtreding in 2020. Werkgevers moeten het bedrag van de transitievergoeding voorschieten. Dat argument gebruiken zij nu om op hun handen te blijven zitten. Onterecht, vinden wij, want het betekent dat werknemers nóg langer in het ongewisse blijven. Terwijl ze vaak al jaren in zo’n nare situatie zitten, met ziekte en uitkering.

Goed werkgeverschap
Vorige week is een van onze leden met een slapend dienstverband overleden. Hij heeft jaren tevergeefs gewacht op een nette beëindiging van zijn dienstverband. Ontzettend triest dat dit zo heeft moeten lopen.” Volgens de CNV-jurist kunnen vooral de grote werkgevers het bedrag van de transitievergoeding makkelijk voorschieten. “Het is gewoon een kwestie van goed werkgeverschap om op een fatsoenlijke manier afscheid van werknemers te nemen.”

Rechtszaken
CNV Vakmensen telt ongeveer 160 leden met een slapend dienstverband, ook wel een spookcontract genoemd. De bond heeft afgelopen maanden contact opgenomen met werkgevers om hen aan te sporen de slapende dienstverbanden te beëindigen. Nu dit moeizaam gaat en het nog te lang wachten is op een uitspraak van de Hoge Raad (de rechtbank in Limburg heeft hierom gevraagd), start de bond strategische rechtszaken namens werknemers die terminaal ziek zijn en werknemers die inmiddels bijna de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. “Het gaat hier om twee voorbeelden waarbij de factor tijd een zeer dringende rol speelt. We willen over dit soort situaties met een spoedeisend karakter graag een uitspraak van de rechter”, zegt Te Pas.

Slapend dienstverband
Bij slapende dienstverbanden gaat het om werknemers die langdurig ziek zijn geworden en niet meer aan het werk kunnen komen bij hun werkgever, bijvoorbeeld vanwege een ernstige en uitzichtloze ziekte. In plaats van het dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen, houden veel werkgevers de zieke werknemers in dienst zonder salaris te betalen, want na twee jaar ziekte hoeft dat niet meer. Daardoor hoeven werkgevers niet de wettelijke transitievergoeding bij het einde van een dienstverband uit te keren. Sinds de invoering van de transitievergoeding in 2015 zijn duizenden slapende dienstverbanden ontstaan. Een lastige situatie: werknemers kunnen hun werkgever niet dwingen om het contract te beëindigen. In de afgelopen maanden zijn er meerdere rechtszaken geweest, met wisselende uitkomst.

Volgens CNV Vakmensen is er, gezien de nieuwe wetgeving van vorig jaar, geen enkele reden meer voor een slapend dienstverband. Werkgevers worden namelijk financieel gecompenseerd voor de transitievergoeding, via een fonds van het UWV. Die regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf april 2020.

Bron: CNV Vakmensen, 23 april 2019