Hoe bemiddelen Randstad en Manpower statushouders naar werk?

0
879

Wat doen Randstad en Manpower voor de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning?
Randstad en Manpower, dubbelinterview
Dit dubbelinterview is onderdeel van een serie over uitzendorganisaties, groot tot klein, die zich binnen diverse sectoren inzetten voor de begeleiding van grotere groepen statushouders naar duurzaam werk.

Statushouders zijn vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en een verblijfsvergunning hebben gekregen. De weg naar werk is een kwestie van maatwerk en het vereist regionaal overleg en samenwerking. Tot die conclusie komt ook de SER.

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Lees verder >

Rogier Schweitzer
Rogier Schweitzer, Principal Salesmanager Sociaal Domein Randstad

Hoeveel statushouders bemiddelt u?
“In 2018 vond meer dan 1 statushouder per dag een baan via de verschillende projecten die Randstad specifiek voor deze doelgroep heeft ingericht,” vertelt Rogier Schweitzer, werkzaam als Principal Salesmanager Sociaal Domein bij Randstad.

“Ook via andere bedrijfsonderdelen bemiddelt Randstad deze doelgroep. Hier worden geen exacte cijfers over bijgehouden. Het is voor Randstad een belangrijke groep werkzoekenden die wij via verschillende kanalen met veel plezier inzetten bij onze klanten,” zegt Peter Feld, Directeur Randstad Staffing.

Dirco Dekker
Dirco Dekker, Manager Social Development van Manpower

“Wij bemiddelen ruim 500 statushouders per jaar,” verklaart Dirco Dekker, Manager Social Development van Manpower (onderdeel van ManpowerGroup).

Wat is het land van herkomst?
Dirco Dekker geeft aan dat Manpower momenteel statushouders bemiddelt die met name afkomstig zijn uit Afghanistan, Eritrea, Syrië en Somalië.

Dat komt aardig overeen met de groep die via Randstad aan de slag gaat. “De meerderheid van de statushouders die wij hebben bemiddeld in 2018 is afkomstig uit Syrië, Eritrea en Irak ofwel die landen waarvandaan de laatste jaren ook de meeste vluchtelingen aanklopten,” aldus Rogier Schweitzer, Randstad.

Wat zijn de aandachtspunten in de bemiddeling?
“Het gaat deels om de diploma’s die zij hebben en de waardering van deze diploma’s in Nederland en het wel/niet goed spreken van de Nederlandse taal. Veel belangrijker nog in de bemiddeling is het afstemmen van verwachtingen. Door de verschillen in culturele achtergrond is het nodig om iedere aanname te toetsen wanneer het gaat om beschikbaarheid, de inhoud van het werk, de normen en waarden op de werkvloer,” zegt Marianne Akker, adviseur, werkzaam bij Baanbrekend (onderdeel van de Randstad Groep).

Dirco Dekker, Manpower, bevestigt ook dat de communicatie en de taalbeheersing veel aandacht vraagt. “Onvoldoende beheersing van de taal kan succesvolle integratie in werk in de weg staan. Het niet kunnen lezen is minder problematisch, omdat dit niet altijd nodig is en een tekst ook altijd nog kan worden voorgelezen. Wij spannen ons daarom in om waar mogelijk met de opdrachtgevers specifieke taallessen te geven per sector, waardoor de werkintegratie makkelijker wordt.”

Hoe bent u met hen in contact gekomen?
“De contacten komen zowel rechtstreeks tot stand, als via Vluchtelingenwerk, UAF en Refugee Talent Hub, maar ook via de reeds werkende statushouders,” zegt Dirco Dekker. “Wij vragen eveneens aan gemeenten of zij ons in contact willen brengen met statushouders. Statushouders die al via ons aan het werk zijn vormen met hun netwerk voor ons de beste mond-tot-mondreclame. Wij zijn actief met sollicitatietrainingen bij Vluchtelingenwerk. Langs die weg komen wij ook met kandidaten in aanraking. Vluchtelingenwerk maakt mensen wegwijs in de Nederlandse samenleving. Werk is hier een onderdeel van. Vanuit Manpower ondersteunen wij bij een deel van de training.”

Peter Feld, Randstad, geeft aan: “De gemeenten helpen ons met de gegevens van statushouders die bevoegd zijn om in Nederland te werken. Deze doelgroep weet ook zelf rechtstreeks Randstad te vinden, via randstad.nl, of zij lopen binnen op onze kantoren.”

Hoeveel tijd kost de begeleiding?
“Dit is natuurlijk per casus verschillend. De één kan zich makkelijker aanpassen aan de normen en waarden rondom werk in Nederland dan de ander, en dat geldt ook voor de beheersing van de Nederlandse taal. Wel wordt hier meer tijd en aandacht aan besteed dan bij de reguliere kandidaten die wij begeleiden naar werk vanuit de bijstand,” zegt Marianne Akker, adviseur Baanbrekend, dat onderdeel is van Randstad.

Ook Manpower ontzorgt de opdrachtgevers in de begeleiding van de kandidaten. “Wij bereiden onze kandidaten voor op het werk en helpen hen op weg op de Nederlandse arbeidsmarkt en onze werkcultuur. Dat is uiteindelijk ook een belangrijk deel van de integratie. De specifieke details van het werk worden op de werkvloer gecommuniceerd vanuit de opdrachtgever,” zegt Dirco Dekker. “De tijd die de begeleiding vraagt, varieert per kandidaat. Dit is afhankelijk van de persoon zelf, zijn vaardigheden, de werkzaamheden, de beheersing van de Nederlandse taal en of er nog andere zaken spelen, zoals het  verwerken van een trauma en andere welzijnsaspecten. De mensen komen uit een andere cultuur en hebben vaak heftige ervaringen meegemaakt. De aanpassing aan de Nederlandse situatie is een kwestie van geleidelijke gewenning.”

Welke reacties krijgt u?
“De reacties kunnen uiteenlopen, net zoals dat wel gebeurt bij reguliere medewerkers. Bedrijven vinden het overwegend zinvol en belangrijk om bij te dragen aan de participatie en integratie van statushouders in de samenleving,” merkt Dirco Dekker op.

Peter Feld
Peter Feld, Directeur Randstad Staffing

“Werk is voor iedereen belangrijk en het is een belangrijke stap in de integratie. Statushouders zijn door hun motivatie om een nieuw leven op te bouwen sterke en loyale medewerkers. Samen met onze klanten investeren wij graag in deze groep. Een mooi bijkomend effect is dat wij hiermee aan de steeds grotere vraag aan arbeid kunnen voldoen,” zegt Peter Feld.
“Onze klanten zijn veelal positief. Het gaat immers om gemotiveerde mensen. Daar wil men in investeren. De gesprekken die wij hebben om de mogelijkheden voor deze doelgroep te bespreken zijn daarom altijd positief en opbouwend,” verklaart Rogier Schweitzer.

Opmerkelijke ervaringen
Tijdens de bemiddelingstrajecten ontstaan er soms verrassende situaties. “De opmerkelijke ervaringen komen meestal op het moment dat je het niet verwacht. Bijvoorbeeld wanneer je er achter komt dat zaken die wij normaal vinden echt niet voor iedereen normaal zijn. Zo kwam het voor dat een sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek ging roken omdat hij dacht dat dit beleefd was,” zegt Marianne Akker.

Dirco Dekker vertelt tot slot over een topprestatie. “Een van de statushouders die wij bemiddelen werkt nu bij de afdeling klantenservice van een bank,” zegt hij. “Heel indrukwekkend. Niet veel statushouders beheersen zo snel onze taal op het niveau dat hiervoor is vereist. Dat dit is gelukt, zegt echt wel iets over die kandidaat, en ook over de opdrachtgever; een bijzonder staaltje van samenwerking en toewijding.”

Kortom, integratie in werk is vaak mogelijk. Geduldige training in communicatie en taal, dat is te leren. Motivatie, begrip en samenwerking vormen de kern van succes. Dat baant de weg naar integratie in werk en daarmee naar een zelfstandige plek in onze samenleving.

Interview: Hinke Wever en Cathy Luijkx

Lees ook
Uitzenders werken met gemeenten aan arbeidsintegratie van vluchtelingen
Uitzenders begeleiden statushouders naar jobs in techniek en productie
Uitzenders begeleiden statushouders naar jobs in logistiek