Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022

0
765

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas per 1 januari 2022

In de Staatscourant is het Besluit gedifferentieerde premie Whk 2022 gepubliceerd.

Sector 52
Voor de sector ‘Uitzendbedrijven’ gelden de volgende premiepercentages:
WGA 2,08%
ZW 5,94%
Voor werkgevers in deze sector geldt een afwijkende maximumpremie van 10,39%.


Alle sectorale premies
Download de bijlage

Bron: Staatscourant, 1 september 2021

Lees ook
Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021