Flinke daling werkloosheid hbo’ers

0
131

De werkloosheid onder afgestudeerden met een hbo-diploma is gedaald van 7,3% naar 6,5%.

Het is de eerste substantiële daling van de werkloosheid onder hbo-gediplomeerden sinds het uitbreken van de economische crisis. Na jarenlange stijging van 2,6% in 2007 naar 7,3% in 2013, daalt de werkloosheid nu bijna 1 %. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten.

Ruim 21.500 hbo-studenten werden eind 2014, anderhalf jaar na hun afstuderen (in het studiejaar 2012-2013), door het ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Maastricht University, ondervraagd over hun arbeidssituatie. Uit het onderzoek blijkt dat de daling van de werkloosheid geldt voor alle afgestudeerden, ongeacht of zij hun opleiding in voltijd, deeltijd of duale vorm hebben gevolgd.

De laagste werkloosheid onder voltijd afgestudeerden zijn hbo’ers met een diploma in de richting gezondheidzorg (4,1%) of techniek (6,2%). Voltijd-afgestudeerden uit de sociaal-agogische hoek zijn met 9,1% werkloosheid anderhalf jaar na diplomering het vaakst op zoek naar een baan, In tegenstelling tot hbo’ers is de werkloosheid onder mbo-niveau 4 afgestudeerden in 2014 wel verder opgelopen van 8,9 naar 9,2%.

4 op de 5 afgestudeerden binnen 3 maanden een baan
Uit de HBO-Monitor blijkt verder dat 4 op de 5 afgestudeerde hbo’ers (80%) binnen 3 maanden na afstuderen een baan heeft gevonden. Dit is het zelfde percentage als een jaar eerder. Ruim 65% kende helemaal geen moment van werkloosheid. Afgestudeerden met een hbo-techniekdiploma op zak vonden het vaakst een baan binnen 3 maanden: bijna 83%. Voor hbo-afgestudeerden in de sociaal-agogische sector liggen de banen het minst makkelijk voor het oprapen: binnen 3 maanden had bijna 73% van hen een baan.

Bron: Vereniging Hogescholen, 23 april 2015