Flexibele schil gaat van 30% naar 20% voorspelt de ABU

0
315

De inleenbehoefte van werkgevers wordt de komende vijf jaar kleiner. De flexibele schil gaat van 30% naar 20% voorspelt Sieto de Leeuw, voorzitter van de Algemene Bond van Uitzendbureaus (ABU).

Sieto de Leeuw, voorzitter ABU, interview met FD, 25 januari 2021
Sieto de Leeuw, voorzitter ABU, interview met FD, 25 januari 2021

Hij zegt dit in een interview met Rik Winkel in Het Financieele Dagblad, in het kader van het 60-jarig bestaan van de ABU.

De krimp heeft meerdere oorzaken; de krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werkgevers eerder geneigd zijn mensen in vaste dienst te nemen. Ook de Wet Arbeidsmarkt in balans zorgt daarvoor, omdat uitzendwerk en tijdelijk werk er duurder door zijn geworden.

In 2017 waren er nog drie miljoen flexibel werkenden, inclusief 1,1 miljoen zzp’ers.
Uitzenders zijn vaak de ‘zondebok’ van de uitwassen rondom flex op de arbeidsmarkt, terwijl zij toch maar 3% van de hele arbeidsmarkt vertegenwoordigen. Voor maatregelen om flex in te perken is de uitzendbranche een makkelijk doelwit, omdat die zichtbaar is en goed vertegenwoordigd met brancheorganisaties. De groep flexibel werkenden is echter een enorm diverse groep. De Commissie Borstlap heeft aanbevelingen gedaan om de keuze uit de werkvormen op de arbeidsmarkt sterk te vereenvoudigen en de arbeidsmarkt grondig te hervormen. Het kabinet heeft de hervorming van de arbeidsmarkt over de verkiezingen heen getild. Bij de politiek ligt nu de verantwoordelijkheid om dit vorm te geven.

Krimp van flex voor fatsoenlijke uitzenders niet dramatisch
De verwachte krimp van de flex is volgens De Leeuw niet dramatisch voor de uitzendbranche. “Als ABU streven we ernaar met fatsoenlijk uitzenden minimaal het huidige marktaandeel te behouden. Als de flexibele schil van 30% naar 20% gaat, stijgt ons aandeel daarin van 8% tot 12%.

Voorwaarde is wel dat er een gelijk speelveld ontstaat tussen uitzenden en zzp-constructies. Daarvoor zijn maatregelen nodig die zzp’ers meer sociale zekerheid verschaffen – en dus duurder maken – anders blijft de arbeidsmarkt een ‘waterbed’. Naast een verplichte arbeidsongeschiktheidsovereenkomst, moet er meer worden gedaan aan schijnzelfstandigheid,” zegt hij.

Voorstel uitzendtermijn in nieuwe cao voor uitzendkrachten
De Commissie Borstlap ziet uitzenden als bedoeld voor ‘piek en ziek’. In de onderhandelingen voor de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten willen de vakbonden de uitzendtermijn drastisch inkorten tot 26 weken. De uitzendbrancheorganisaties zijn bereid de termijn in te korten tot 52 weken. Hun argument is dat een gewone werknemer ook vaak een jaarcontract krijgt, voordat een werkgever een vast contract aanbiedt voor onbepaalde tijd. Die termijn zou ook beter aansluiten bij de gangbare termijn in ‘piek’-productiecontracten die uitzenders sluiten met grote werkgevers in de industrie of, zoals nu het geval is, bij de GGD waar tijdelijk veel uitzendkrachten nodig zijn voor het werk in de corona-teststraten.

De ABU gaat een hogere kwaliteit eisen van de eigen leden. Bijvoorbeeld als het gaat om het antidiscriminatiebeleid en controle op het cao-loon en goede huisvesting voor arbeidsmigranten.

In het kader van het 60-jarig jubileum heeft de ABU deze week samen met BNR een arbeidsmarktdebat georganiseerd, als opmaat naar de verkiezingen. Welke prioriteiten hebben de belangrijkste politieke partijen? Bekijk dit arbeidsmarktdebat.

Politiek wil rapport Roemer integraal uitvoeren
Uit het arbeidsmarktdebat blijkt dat de meerderheid van de politieke partijen voorstander is van integrale uitvoering van de aanbevelingen in het Rapport van de Commissie Roemer.

Bron: FD en ABU, 25 januari 2021