Economische groei, dalende werkloosheid in 2017

0
644

De economische groei zet door. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 5,3% en de overheidsbegroting is in evenwicht.

De koopkracht neemt toe met 0,7%. De internationale omgeving blijft echter onzeker. De gevolgen van de Brexit lijken vooralsnog mee te vallen, maar de economische en politieke situatie in de Europese Unie blijven ongewis. Dit schrijft het Centraal Planbureau in de woensdag verschenen decemberraming voor 2016 en 2017.

De consumptie van huishoudens is de belangrijkste drijvende kracht achter de groei van de Nederlandse economie. Het beschikbaar inkomen van huishoudens neemt toe door de voortgaande groei van de werkgelegenheid in combinatie met een reële loonstijging. De sterke groei van de huizenmarkt vormt daarnaast een extra stimulans voor de consumptie.

Bbp per hoofd en werkgelegenheid terug op niveau 2008, werkloosheid volgt deze trend, bron CPB
Grafiek uit rapport CPB, raming december 2016 en 2017

Daling werkloosheid
De daling van de werkloosheid in 2016 zet zich volgend jaar voort. In 2017 zijn gemiddeld 475 duizend mensen werkloos, 65 duizend minder dan in 2016. De werkgelegenheid neemt volgend jaar toe met 120 duizend personen, na een groei van 100 duizend in 2016. Deze toename is vooral afkomstig van bedrijven in de marktsector; het aantal werknemers in de collectieve sector (zorg en overheid) blijft stabiel.

Koopkracht
De koopkracht neemt ook in 2017 toe, met 0,7%, maar minder sterk dan in 2016. De stijging van de contractlonen is weliswaar in beide jaren gelijk, maar de inflatie trekt in 2017 aan. De lastenontwikkeling is volgend jaar minder gunstig voor de koopkracht. De hogere nominale zorgpremie heeft een negatief koopkrachteffect, maar wordt voor lagere inkomens gecompenseerd via de zorgtoeslag.

Begroting in evenwicht
Volgend jaar is de begroting na jaren van tekorten in evenwicht. De bijstelling ten opzichte van de raming uit september is vooral ingegeven door belastingmeevallers zowel bij de btw, loon- en inkomstenheffing, als bij de vennootschapsbelasting en door gunstige economische vooruitzichten voor komend jaar. De schuldquote daalt voor het eerst sinds 2010 onder de Maastricht-norm van 60% bbp.

Bron: CPB, 14 december 2016