NBBU voert tussentijdse CAO-wijzigingen door

0
331

Per 1 juli 2016 wijzigen de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste Medewerkers.

De wijzigingen zijn het gevolg van het einde van het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid.

Nieuwe regels voor AOW-gerechtigden:

1. Artikel 32 en 33 NBBU cao
Vanwege einde overgangsrecht per 1 juli 2016 vervalt het fasesysteem AOW-Plus. Dit betekent dat AOW-gerechtigden in het ‘reguliere’ fasensysteem terechtkomen. Hiermee komt artikel 33 te vervallen en wordt artikel 32 aangepast op de situatie per 1 juli 2016.

2. Opvolgend werkgeverschap bij AOW-gerechtigden
Het arbeidsverleden van een AOW-gerechtigde die voorafgaand aan het opvolgend werkgeverschap een overeenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd heeft gehad, hoeft in beide gevallen niet te worden meegenomen, als u opvolgend werkgever bent.

3. Einde uitzendovereenkomst vanwege AOW-gerechtigde leeftijd
Als een uitzendkracht bij u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en hij zit op dat moment in fase 3, dan zullen (conform artikel 7:668a lid 12 BW) alle contracten die binnen fase 3 zijn aangegaan voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, komen te vervallen en wordt er opnieuw vanaf begin fase 3 gestart met contracten.

Nieuwe termijn fase 1 en 2: Duur fase 1 en 2 (artikel 13)
De duur van fase 1 en 2 zal aangepast worden naar 78 weken i.p.v. 130 weken.
De onderbrekingsperiode tussen twee uitzendovereenkomsten zal aangepast worden van 26 weken of langer naar langer dan 6 maanden.

Bron: NBBU, 28 juni 2016