CAO-lonen met 2,6 procent gestegen in derde kwartaal 2019

0
117

In het derde kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,6 procent gestegen. Dit is de grootste loonstijging in tien jaar. In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de stijging 3,0 procent.

Dit meldt het CBS.

De ontwikkeling van de consumentenprijzen in het derde kwartaal wordt dinsdag 8 oktober bekend. In de eerste twee maanden van dat kwartaal was de stijging van de consumentenprijzen gemiddeld 2,7 procent.
Ontwikkeling cao-lonen, 3e kwartaal 2019, bron CBS
Kleinste loonstijging bij de gesubsidieerde instellingen
De lonen stegen in het derde kwartaal het minst in de sector gesubsidieerde instellingen, namelijk met 2,1 procent. In de sectoren particuliere bedrijven en overheid namen de lonen toe met 2,7 procent.

In de sector gesubsidieerde instellingen is voor het merendeel van de cao’s over heel 2019 (waaronder de cao’s ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT) en gehandicaptenzorg) nog geen definitief akkoord gesloten. In het derde kwartaal staat in deze sector het percentage afgesloten cao’s op 41 procent.

In het derde kwartaal van 2018 was de stijging van de cao-lonen in deze sector ook het laagst van de drie sectoren en ook over het hele vorige jaar bleef de ontwikkeling achter bij de overige twee sectoren.

Grootste stijging in de bouwnijverheid
Op het niveau van bedrijfstakken zijn de lonen in het derde kwartaal het meest toegenomen in de bouwnijverheid (4,0 procent). Dit komt voornamelijk door de loonontwikkeling in de cao bouw. In de energievoorziening stijgen de lonen het minst (1,4 procent).

Bron: CBS, 3 oktober 2019

Zie ook
AVV CAO Bouw en Infra 2019
Nog nooit zoveel vacatures in bouw
Toegenomen werkdruk in de zorg
Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2019-2020
AVV CAO VVT 2018-2019