AVV CAO Bouw en Infra 2019

0
1792


10 juni 2019

Download AVV CAO Bouw en Infra 2019
> AVV CAO Bouw en Infra 2019 (03-06-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 juni 2019, nr. 26014.