AVV CAO VVT 2018-2019

0
24784


5 oktober 2018

AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2018-2019 (CAO VVT)

Download: AVV CAO VVT 2018-2019 (01-10-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 oktober 2018, nr. 20191, onder UAWnr. nr. 12006.