Arbeidsmigranten in Nederland, cijfers en trends

0
2551

Nederland telde in 2019 767.571 arbeidsmigranten, exclusief scholieren en studenten. Van hen werkten er 374.200 als uitzendkracht en 393.371 hadden een direct dienstverband bij de inlener.

Arbeidsmigranten onderzoek
Het aantal arbeidsmigranten ten opzichte van 2018 is met bijna 8% gestegen. Zowel in 2018 als in 2019 werkte 49% van het totale aantal arbeidsmigranten als uitzendkracht en had 51% een direct dienstverband. ABU- en NBBU-leden bemiddelden bijna 300.000 arbeidsmigranten. Het andere deel werkte via niet-aangesloten uitzendbureaus. Dat en meer blijkt uit onderzoek van de ABU en NBBU.

huisvesting arbeidsmigranten, 2020 vs 2018

Huisvesting: minder tussenkomst van uitzendorganisaties
Uit het onderzoek blijkt verder dat het aandeel arbeidsmigranten dat door tussenkomst van uitzendorganisaties wordt gehuisvest, is gedaald. In 2018 ging het om 83%, in 2020 werd 65% van de arbeidsmigranten gefaciliteerd in huisvesting door het uitzendbureau. Hiermee wordt de scheiding tussen wonen en werken zichtbaar. De helft van de arbeidsmigranten die op uitzendbasis werken, is gehuisvest in Noord-Limburg, Zuid-Holland Centraal, Midden-Brabant, Noord-Holland Noord, West-Brabant en Helmond-De Peel.

scholing arbeidsmigranten

Jonge populatie
De helft van de arbeidsmigranten is jonger dan 34 jaar en 36% van de arbeidsmigranten is vrouw. Vergeleken met eerdere metingen werken er meer arbeidsmigranten in de logistiek (van 29% in 2018 naar 44% in 2020). Het aantal arbeidsmigranten dat werkte in de voedingsindustrie halveerde van 27% naar 13%.

Over het onderzoek
In opdracht van de ABU en NBBU deed KBA Nijmegen eind 2020 onderzoek. Het is gebaseerd op de polisbestanden van het CBS over 2018 en 2019 en een representatieve enquête onder ABU- en NBBU-leden in 2020. Veel van de onderzoeksgegevens zijn niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dat komt doordat bijvoorbeeld in de enquête onder ABU- en NBBU-leden alleen arbeidsmigranten uit EUFTA-landen (EU-landen en landen uit de Europese Vrijhandelsassociatie) zijn meegenomen. In de polisbestanden gaat het om alle herkomstlanden. Verder is het goed om te weten dat in de populatie waar de polisgegevens betrekking op hebben, ook uitzendkrachten zijn meegenomen die niet bij gemeenten staan of stonden ingeschreven, de niet-ingezetenen.

Bron: ABU en NBBU, 14 juni 2021

Lees ook
ABU lanceert nieuwe code voor arbeidsmigranten
Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan