Alliantie Samen werken voor werk, samenvatting online arbeidsmarkt-event

0
143

Vorige week organiseerde de alliantie Samen werken voor werk het online arbeidsmarkt-event Aan de slag, juíst nu!
Alliantie Samen werken voor werk
In dagelijkse webcasts deelden arbeidsmarktexperts – onder leiding van presentator Marijke Roskam – hun kennis en visie op de arbeidsmarkt en hun praktijkervaringen, telkens vanuit een ander perspectief op de arbeidsmarkt. De belangstelling voor de vijf sessies was groot. De meer dan twintig arbeidsmarktexperts zorgden voor boeiende gesprekken en mooie inzichten om met elkaar stappen te kunnen zetten naar een activerender en inclusievere arbeidsmarkt. De alliantie Samen werken voor werk draagt daar samen met al haar leden en publieke partners graag aan bij.

De webcasts zijn terug te vinden op de website van de alliantie.

De webcasts in het kort:

Kick-off-event
Dagelijks zijn er berichten over het verdwijnen van banen. Tegelijkertijd zijn er ook sectoren die juist hard op zoek zijn naar mensen. Ieders expertise – publiek en privaat – is nodig om de grote toestroom van werkzoekenden te begeleiden van-uitkering-naar-werk en van-werk-naar-werk. Een integrale aanpak is nodig om mensen in beweging te krijgen en de stap te laten zetten naar leren en (ander) werk.
Met: Petra van de Goorbergh (OVAL), Ria van ’t Klooster (NRTO), Jurriën Koops (ABU), Arend Pieterse (Cedris), Maarten Camps (UWV) en Richard Moti (Gemeente Rotterdam).

>> Kijk hier de uitzending terug

Economisch perspectief
De roep om een Leven Lang Ontwikkelen wordt steeds groter. Juist nu de nood hoog is en mensen in andere sectoren aan de slag gaan. Zoals van KLM naar zorg en van Bank naar Bouw. Een persoonlijk ontwikkelbudget wordt als oplossing genoemd om mensen over sectoren heen te laten bewegen. Werk zoeken moet laagdrempeliger en makkelijker worden gemaakt, zonder dat mensen meteen rechten verliezen als ze de stap naar werk zetten. Dat is een van de oproepen in deze webcast. Samenwerking in regio’s, maar ook tussen regio’s werpt zijn vruchten af. Dat zorgt er ook voor dat het een gezamenlijke opgave wordt en dat mkb-bedrijven er niet alleen voor staan.
Met: Jouke van Dijk, (Universiteit Groningen), Barbara van Beek (Capabel), Jacco Vonhof (MKB-Nederland), Tijs de Bree (Provincie Overijssel), Valerie Musson (KLM) en Ria van ’t Klooster (NRTO).

>> Kijk hier de uitzending terug

Strategisch perspectief
Het inspelen op de arbeidsmarktsituatie van vandaag en morgen levert veel pragmatisch handelen op. Er ontstaan mooie initiatieven en de snelheid waarmee deze tot stand komen is krachtig. Belangrijk is het om ervoor te zorgen dat mensen op de juiste plek terechtkomen. Juist ook in de aanpak van-werk-naar-werk, in de wetenschap dat het meer moeite kost om mensen vanuit werkloosheid weer naar werk te bemiddelen. Scholing is daarvoor cruciaal. Maar hoe investeren we in skills als mensen geen werk hebben? Zoals jongeren, die de dupe zijn van de coronacrisis. Hoe houden we hen wendbaar en betrokken? Zoek naar verbindingen die je niet vanzelfsprekend zou maken, dan ontstaan nieuwe routes naar werk, is een van de adviezen uit deze webcast.
Met: Jeffrey van Meerkerk (ManpowerGroup), Ferrie Förster (Human Capital Zuid-Holland), Jan Peter van den Toren (Birch), Justine Feitsma (CNV Jongeren) en Petra van de Goorbergh (OVAL).

>> Kijk hier de uitzending terug

Sociaal-maatschappelijk perspectief
Werk is zo veel meer dan inkomen. Participatie heeft bredere aandacht nodig, dan alleen toeleiding naar werk. Duurzame loopbaanpaden voor onder anderen schoolverlaters is belangrijk om deze doelgroep inzetbaar te houden. De regels maken het te complex voor werkzoekenden en werkgevers. Moeten we niet meer holistisch kijken naar het vraagstuk? In Groningen zetten ze in op de basisbaan, speciaal voor mensen die het niet lukt om werk te vinden. Hoe dat werkt in de praktijk hoor je in deze webcast.
Met: Carine Bloemhoff (Gemeente Groningen), Ron Steenkuijl (ADG dienstengroep), Martine Schuijer (stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk), Pieter Vermeer (JobOn), Marjolein ten Hoonte (Randstad Groep Nederland) en Jurriën Koops (ABU).

>> Kijk hier de uitzending terug

Werksessie veranderperspectief
Tijdens deze werksessie bogen vier Kamerleden en Hans Borstlap zich over de oproepen uit de eerdere sessies van het arbeidsmarkt-event. Partijen zijn het erover eens dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van mensen, drempels weggenomen moeten worden als je een stap naar werk probeert te zetten en dat samenwerking in de regio een vanzelfsprekendheid moet zijn. Dat is in het belang van de kandidaat. De beste kennis aan boord, ongeacht vanuit welke organisatie, dat was het devies.
Met: Hans Borstlap (commissie Regulering van werk) en Tweede Kamerleden Judith Tielen (VVD), Steven van Weyenberg (D66), Gijs van Dijk (PvdA) en Hilde Palland (CDA).

>> Kijk hier de uitzending terug

Online inspiratiesessies: aan de slag!
De roep om samen in de regio aan de slag te gaan om mensen van-uitkering-naar-werk of van-werk-naar-werk te helpen, klinkt luider dan ooit. Zoals de webcasts laten zien, staan partijen klaar om snel met elkaar stappen te zetten. Juist omdat er oplossingen voor de hand liggen als je kennis en kunde samenbrengt en je met elkaar sneller resultaat bereikt.

De alliantie Samen werken voor werk organiseert sessies voor de regio, waar publieke en private partners samen worden gebracht om concreet met elkaar aan de slag te gaan. De inzet is om zo veel mogelijk mensen perspectief op werk te bieden.

Bron: Alliantie Samen werken voor werk, 12 november 2020

Lees ook
Sectorfondsen werken samen aan plan van-werk-naar-werk
Platform Toekomst van Arbeid inspireert om de arbeidsmarkt te hervormen
Alliantie: maatwerk en regionale aanpak kortste weg naar werk