Alliantie: maatwerk en regionale aanpak kortste weg naar werk

0
128

De alliantie Samen werken voor werk presenteerde vrijdag 21 september de inspiratiegids De bijzondere weg naar werk.

De acht praktijkvoorbeelden in de gids laten zien dat een gezamenlijke inzet van verschillende arbeidsmarktexpertises in de regio de baankansen voor werkzoekenden vergroot.

De gids, aangeboden aan Fred Paling, bestuursvoorzitter van UWV en Alberta Schuurs, commissielid Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie bij VNG, laat zien dat een gezamenlijke inzet leidt tot maatwerk, mismatches voorkomt en voor meer mensen duurzaam werk oplevert. De alliantiepartners, ABU, Cedris, NRTO en OVAL willen hiermee een oplossing bieden voor specifieke arbeidsmarktvraagstukken binnen de verschillende arbeidsmarktregioā€™s en samenwerking tussen publieke en private partijen stimuleren.

Momenteel staan nog 1,2 miljoen mensen langs de kant, terwijl werkgevers vacatures moeilijk kunnen vervullen. Met de inspiratiegids tonen leden van de vier brancheorganisaties de meerwaarde van een gezamenlijke inzet met gebruik van elkaars kennis en instrumenten, om zo de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen.

Samenwerking en maatwerk
De alliantie heeft als doel om meer mensen aan de slag te helpen. Als het kan bij reguliere werkgevers, als het moet naar ander passend werk, soms als tussenstap. Samenwerking van gemeenten en UWV met sociale werkbedrijven, uitzendondernemingen, opleiders, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties helpt meer mensen (sneller) aan werk, omdat er maatwerk geleverd kan worden.

En maatwerk is noodzakelijk. De groep mensen die nog langs de kant staat is heel divers: werkzoekenden met een arbeidsbeperking, oudere werkzoekenden, statushouders, langdurig werklozen. Juist in het maatwerk, dat deze groepen nodig hebben, vullen de alliantiepartijen elkaar goed aan. Alle facetten van arbeidsmarktmiddelen gecombineerd – arbeidsfit maken, begeleiden, opleiden en het matchen naar werk – maken een integrale aanpak mogelijk.

Pilots
In vier arbeidsmarktregioā€™s worden voorbereidingen getroffen om pilots uit te rollen. Hiervoor worden publieke en private partijen bij elkaar gebracht en wordt gewerkt aan oplossingen voor regionale arbeidsmarktvraagstukken. Door de expertises van de partijen aan tafel te bundelen, ontstaan nieuwe initiatieven. De betrokken partijen in de regio investeren zelf tijd en geld in de samenwerking. Vanuit de alliantie wordt de samenwerking gestimuleerd en gefaciliteerd met Ć©Ć©n gemeenschappelijk doel: mensen weer toekomstperspectief te bieden.

Bron: ABU, 21 september 2018