140.000 jongeren zonder opleiding en baan

0
268

Zo’n 140.000 jongeren van 23 tot 27 jaar volgen geen opleiding en hebben ook geen baan.

De MBO Raad, de de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en enkele wethouders van grote steden, willen dat dit probleem wordt aangepakt.

De MBO Raad gaf in mei vorig jaar al een waarschuwing aan de politiek:

De MBO Raad maakt zich zorgen over ruim 138.000 23-plussers die door een steeds groter wordende afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van de economische crisis, robotisering en digitalisering, verdringing door hoger opgeleiden en het verdwijnen van bepaalde beroepen, buiten de boot vallen op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben geen werk en volgen geen onderwijs. Bijna de helft van hen beschikt niet over een afgeronde beroepsopleiding of startkwalificatie. Niet alleen hebben zij te maken met een te laag opleidingsniveau op een toch al ongunstige arbeidsmarkt, vaak kampen zij ook met persoonlijke complexe problemen. Schulden, gezondheidsproblemen, psychische en sociale problemen, demotivatie en een gebrek aan perspectief zijn hen niet vreemd.*

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen roept de MBO Raad de politieke partijen dan ook op laagopgeleide jongeren naar een hoger niveau te brengen door hen financiële middelen én begeleiding te geven.

Wat moet er gebeuren? (volgens de MBO Raad)

Organiseer (regie op) persoonlijke begeleiding
Deze specifieke groep van 23-plussers is gebaat bij iemand die hen persoonlijk begeleidt en motiveert bij het vinden en van scholing en werk. Ook nadat zij gestart zijn met hun opleiding of bij hun nieuwe werkgever.

Zorg voor een inkomen
Qua inkomen zitten deze mensen behoorlijk klem. Deze groep is gebaat bij een traject van leren en werken (bbl). Maar een bbl-plek kunnen ze vaak niet bemachtigen omdat de meeste werkgevers niet geneigd zijn deze doelgroep een dienstverband aan te bieden. Bovendien mogen werkzoekenden geen bbl- of bol-opleiding volgen met behoud van hun uitkering.

Zorg voor maatwerkscholing
Via leren en werken zal deze groep naar een hoger mbo-niveau gebracht moeten worden. Dit vraagt een aparte aanpak, combinaties van trajecten, samenwerking tussen publieke en private aanbieders, versnelde opleidingen, denken in mogelijkheden in het arrangeren van scholing.

Bron: MBO Raad, mei 2016

Afgelopen week schetste MBO Raad-voorzitter Ton Heerts de urgentie van de problematiek in een interview met BNR enFD, 17 februari 2017