"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Leuk werk en een goede sfeer voor startende mbo’ers het belangrijkste. En hoe zit het dan met het salaris?

“Als het salaris niet interessant is, kijken mbo’ers niet verder”, is de ervaring van Max Boodie, oprichter van matchingplatform voor mbo-opgeleiden PlaytoWork. Hij zet vraagtekens bij de conclusies van een recent rapport van de MBO Raad, dat iets heel anders beweert.

Leuk werk en een goede werksfeer met gezellige collega’s. Dat is voor mbo’ers die starten op de arbeidsmarkt het belangrijkste bij het zoeken naar een baan. Belangrijker dan een goed salaris. Dat blijkt uit het rapport van I&O Research in opdracht van de MBO Raad.

Max Boodie, oprichter van PlaytoWork een skills-based matchingplatform voor mbo’ers, zet wel wat vraagtekens bij die conclusie. Leuk is volgens hem niet zo relevant, het salaris wel. “Als salaris niet interessant is, kijken mbo’ers niet verder”, zo merkt hij in de praktijk.

Belangrijke arbeidsvoorwaarden
Bijna alle mbo‘ers hechten veel waarde aan leuk werk (92%) en een goede werksfeer (88%). Vooral gezelligheid en fijne collega’s staan hoog op hun verlanglijstje. Wat betreft een goede werksfeer benadrukt de meerderheid het belang van leuke en respectvolle collega’s en leidinggevenden, die hen waarderen en waar de communicatie goed mee is.

Ook een goed salaris (68%) en werk dat aansluit bij studie (65%) worden belangrijk gevonden. 62% van de respondenten hechten waarde aan uitdagend werk, terwijl 61% van de mbo’ers prettige werktijden kiest.

Voor zichzelf beginnen
Toch lijkt het bijna de helft van de mbo’ers (waarschijnlijk) leuk om voor zichzelf te beginnen (46%). Dit willen ze voornamelijk om meer vrijheid te hebben in hun dagindeling en in hoe ze hun werk uitvoeren. Daarnaast noemt een deel van de mbo’ers dat ze het leuk vinden om zelf iets op te bouwen en dat ze verwachten op deze manier meer te verdienen.

Ruim een derde lijkt het (waarschijnlijk) leuker om voor een baas te werken (37%). Zij hebben minder interesse in voor zichzelf beginnen, omdat het te veel verantwoordelijkheid en financiële onzekerheid met zich zou meebrengen.

Niet belangrijke voorwaarden
Een aansprekende of innovatieve werkgever hebben (23% en 31%), snel kunnen doorgroeien (29%) of kunnen werken met (jonge) mensen (31%) wordt minder vaak als belangrijk beoordeeld, blijkt uit het rapport. Een aansprekende werkgever wordt verder ook het vaakst benoemd als niet belangrijk (33%).

Optimisme arbeidsmarkt
Over het algemeen zijn mbo’ers optimistisch over hun kansen op de arbeidsmarkt. Zo heeft ruim zeven op de tien (71%) mbo’ers vertrouwen dat zij in de toekomst een baan vinden die past bij wat ze zoeken.

Toch maakt de meerderheid zich zorgen over de onderwaardering van mbo’ers ten opzichte van hbo’ers (26% maakt zich redelijk tot veel zorgen, 34% een klein beetje). Er wordt volgens hen teveel gekeken naar opleidingsniveau en werkgevers zouden voornamelijk mensen met een hbo-diploma zoeken.

Al deze cijfers staan in recent gepubliceerd rapport van I&O Research in opdracht van de MBO Raad. I&O Research heeft daarvoor een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 556 mbo-studenten en recent afgestudeerde mbo’ers.

“Salaris blijft relevant”
Max Boodie, oprichter van matching platform voor mbo-opgeleiden PlaytoWork, vindt dat je voorzichtig moet zijn met de conclusies uit dit rapport. Met zijn skills-based platform wil hij de traditionele manier van arbeidstoeleiding van werkzoekende mbo’ers en werkgevers doorbreken. “Salaris is juist heel belangrijk. Het is niet alles, maar het is toch de eerste trigger. Als salaris niet interessant is, kijken mbo’ers niet verder”, is zijn ervaring.

“Dat is anders bij hoger opgeleiden. Die kijken ook naar het bredere perspectief”, aldus Boodie. “We merken ook dat als het salaris in een vacature niet genoemd wordt, het twee keer zo duur is om een goede kandidaat te vinden. Sollicitanten denken: ‘als het nu al niet duidelijk is, moet ik er op een later moment waarschijnlijk te veel tijd aan besteden. Dat is gedoe. Ik begin er niet aan’.” Volgens Boodie is het vermelden van een salaris essentieel voor mbo-opgeleiden, omdat voor hen het salaris relevanter is.

Gebrek aan innovatiekracht schrikt af
Ook is Boodie het niet helemaal eens met de conclusies in het rapport dat mbo’ers een innovatieve werkgever onbelangrijk vinden. “Kijk maar naar mbo’ers in de techniek. Zij willen juist weten met wat voor innovatieve technologie ze gaan werken. Als het ouderwetse computers of gereedschappen zijn, gaan ze daar niet werken.”

Het is dus eerder andersom, stelt Boodie. “Het niet belangrijk vinden van innovatie en gebrek aan innovatiekracht zit niet bij de mbo-doelgroep, maar juist bij een groot deel van de werkgevers. Ook op gebied van recruitment zie je dat en zijn er nog steeds werkgevers die een cv en sollicitatiebrief willen. Als je kijkt hoe goed mbo-opgeleiden reageren op de innovatieve manier hoe wij ze benaderen -via Snapchat, TikTok en Instagram, Instagram Reals, wordt het duidelijk dat bedrijven die niet groeien omdat ze geen personeel kunnen vinden, dat kunnen wijten aan een gebrek aan innovatie.”

Dure en langdurige reclamefilms, daar gelooft Boodie helemaal niet in. “Dat werkt helemaal niet voor de doelgroep en niet op de verschillende kanalen zoals TikTok en Instagram. Hoe authentieker, hoe beter passend bij de hype van de dag, hoe opvallender en soms hoe gekker hoe beter.”

Mbo-recruitment belangrijker
Boodie herkent zich wel in het punt van onderwaardering voor het mbo. Een hardnekkig onderwerp. “Zo lang ouders nog steeds in de stress schieten wanneer hun kind op school een mbo-advies krijgt en daar dan alles aan gaan doen om het advies gekeerd te krijgen, dan straalt dat af op deze mensen dat mbo niet goed genoeg is. Mede door deze fundamentele uitdaging in het onderwijs systeem zullen mbo’ers zich – als we er niet alles aan doen dat te veranderen – ondergewaardeerd blijven voelen.”

Onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt ziet Boodie wel een verandering, vooral in de afgelopen twee jaar. “Mbo-opgeleide werkzoekers voelen zich al jaren niet goed bediend op de arbeidsmarkt. Platformen zoals Linkedin die voor hoger opgeleiden goed werken sluiten niet aan bij de belevingswereld van de mbo-opgeleide werkzoeker.”

Boodie: “Met ons platform brengen we daar verandering in. Mbo-opgeleiden worden – terecht – door ons en door werkgevers belangrijker gemaakt. Mbo-recruitment wordt steeds vaker ook als belangrijk gezien, wat ons betreft meer dan terecht. Dus geef echte aandacht aan het werven van mbo-opgeleiden. Ons advies voor het merendeel van onze klanten: Zet de beste mensen die je hebt in op recruitment van mbo-opgeleiden.”

Lees ook

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.