"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werven op skills: wat kan er al, wat staat (nog) in de steigers?

Skills gericht matchen heeft de toekomst; daar lijken veel arbeidsmarktexperts het over eens. De vraag is alleen: hoe dan? En: wat kun je hier als uitzender nu al mee? Een kort overzicht van de stand van zaken.

Hans Cremer
Hans Cremer, docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam

Zeker op een krappe arbeidsmarkt lijkt werven op skills aantrekkelijk. Een kandidaat die op basis van zijn ‘klassieke’ cv weinig mogelijkheden lijkt te hebben, blijkt na een inventarisatie van zijn skills wel degelijk potentie te hebben. Skills gericht denken helpt zo om de mogelijkheden van onbenut arbeidspotentieel beter in kaart te brengen en helpt bestaande werknemers duurzaam om door te groeien of makkelijker intersectoraal over te stappen.

Omdat het skillspaspoort niet alleen over diploma’s gaat, maar ook ervaringen op de werkvloer valideert, kan dat werkenden, die liever in de praktijk dan op school leren, een enorme boost in het zelfvertrouwen geven. De verwachting is dat een skillspaspoort mensen gaat helpen om sprongen te maken op de arbeidsmarkt en die markt dus ook wendbaarder en inclusiever maakt.

Geen wonder dat een groeiende groep uitzenders het matchen op skills omarmt. Zo heeft Manpowergroup een ‘Future-skillsprocedure’, Timing introduceerde in 2020 ‘Skillzilla’ en Randstad werkt met een ‘Vakverklaring’. Wie de tijd of de middelen niet heeft om een eigen systeem op te zetten, kan zich melden bij een commerciële aanbieder. Wie op Google ‘matchen op skills’ intoetst ziet een scala aan platformen, organisaties en regionale of sectorale samenwerkingen op het gebied van skills.

Integraal Skillspaspoort Programma
De initiatieven buitelen dus over elkaar heen en dat is zowel bemoedigend als verwarrend. Bemoedigend, want na decennia praten over skillsgericht werven, lijkt er nu echt iets te gebeuren. En verwarrend, want elke methode om skills te meten, werkt net weer anders. Kortom, er is behoefte aan een landelijke standaard en dus landelijke afspraken. Dat is precies wat het Integraal Skillspaspoort Programma (ISP) beoogt. ISP, begin dit jaar ontstaan, is een landelijke, publiek-private samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Zo nemen diverse zorg-en welzijnsinstellingen, roc’s en hbo-instellingen, bedrijven als Alliander, KPN, Ahold en Achmea, diverse mkb-communities, TNO, gemeenten en diverse uitzenders deel. Het doel: de introductie van het Integraal Skillspaspoort, dat mensen – over de grenzen van sectoren heen – toegang geeft tot de arbeidsmarkt.

Skills in een wallet 
Zover is het nog niet. Hans Cremer is vanuit de Hogeschool van Amsterdam een van de kartrekkers van dit programma. “In het ISP werken we samen met diverse private skillsplatformen. Een van de grote uitdagingen is om één gemeenschappelijke taal te gebruiken, zodat skills daadwerkelijk vergelijkbaar worden. Certificaten van een onderwijs- instelling, maar ook informeel verworven skills moeten vertaald worden in de Europese ‘skillstaal’.” Het idee: in een Skillswallet worden alle informeel en formeel verkregen certificaten volgens een uniforme standaard vertaald naar skills. Vervolgens kan de kandidaat in kwestie zich met zijn Skillswallet melden bij een van de private skillsplatformen om diens profiel te valideren respectievelijk te verifiëren. Zie daar het Integraal Skillspaspoort. Cremer: “Er zijn nog genoeg uitdagingen. Want hoe leg je een informele leerervaring objectief vast? Hoe ga je om met de functiehuizen in bedrijven en de
vertaalslag van beroepsproducten naar skills? Hoe worden informeel geleerde skills getoetst en getest? Hoe borg je het eigenaarschap van de skillswallet bij de individuele werknemer eigenlijk? Wie geeft de skillspaspoorten uit en hoe worden persoonlijke gegevens beschermd? Op al deze vragen vinden wij nu een antwoord.”

Experimenten
Het blijft niet bij nadenken alleen. Er zijn diverse skillsinstrumenten ontwikkeld
en de samenwerkende partijen voeren experimenten uit in sectoren zoals de techniek, het onderwijs, de zorg, de overheid en het mkb. Zo loopt nu bijvoorbeeld een experiment waarin samen met uitzenders wordt bekeken hoe de inzet van het skillspaspoort kan helpen om de 1,2 miljoen mensen die langs de zijlijn staan aan werk te helpen. Nog een
experiment: hoe overtuig je werkgevers om meer skillsgericht te gaan werken en hoe moeten zij in kaart brengen welke vaardigheden nodig zijn voor een baan? Cremer “Werkgevers werken nog voornamelijk met cv’s. En dat geldt dus ook voor uitzendbureaus. Je kunt je dus afvragen of zij wel klaar zijn voor skillsgericht werken.”

Het beeld zit al in steen
Er is dus nog aardig wat werk te verzetten, maar als het Integraal Skillspaspoort eenmaal een feit is, kan wat Cremer betreft het cv de prullenbak in. “Ik citeer graag Michelangelo, die zei: ‘Het beeld zit al in de steen. Je hoeft alleen de rest weg te halen.’ Denk ook eens aan de voordelen voor scholieren. Zij kunnen kiezen uit duizenden opleidingen. Tweederde weet niet wat ze willen studeren, dus kiezen ze maar breed. Vervolgens valt veertig procent van de studenten uit. Het skillspaspoort kan scholieren helpen te zien met welke functies ze aanknopingspunten hebben en dus gerichter te zoeken. Los daarvan: het Integraal Skillspaspoort zet aan tot leren. Het is eigenlijk eenvoudig: waar je goed in bent, dat vind je leuk en wat je leuk vindt, daar wil je beter in worden.”

En nu?
In november – het staartje van het Jaar van de Skills – presenteert het Integraal Skillspaspoort Programma de eerste resultaten aan Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip (SZW). Doel is om in 2024 het paspoort af te hebben. Cremer: “Het wordt een gamechanger op de arbeidsmarkt.”

Meedoen?
Wie als uitzender aansluiting wil zoeken bij het Integraal Skillspaspoort Programma, is daartoe van harte uitgenodigd. Hans Cremer: “Elke uitzender kan instappen, iedereen mag meedoen.” Neem eens een kijkje op https://www.hrtechreview.nl/dossiers/integraal-skillspaspoort of meld je aan als geïnteresseerde bij j.j.cremer@hva.nl.

Bron: Reflex, het vakblad voor ABU-leden

Lees ook
EU-uitzendsector en vakbonden steunen Europees Jaar van Skills
Veranderingen in taken vragen extra skills, bijvoorbeeld van monteurs
Hoe zet Manpower skills en loopbaan coaching in voor uitzendkrachten?
Unique steunt initiatief SkillsCV voor gelijke kansen op arbeidsmarkt
TNO brengt skills in kaart voor betere matching
UWV dashboard Skills en beroepen gebaseerd op CompetentNL
Overstappen naar een andere sector? Dat kan best
Werkervaring laten zien, hoe helpt een Vakverklaring daarbij?

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.