"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Welke vaardigheden van werknemers vinden werkgevers belangrijk?

Bijna de helft van de werkgevers verwacht dat toekomstbestendige vaardigheden van werknemers de komende 5 jaar belangrijker worden. Dat blijkt uit onderzoek van UWV onder 4.500 werkgevers.

Door veranderingen in werkzaamheden en technologische ontwikkelingen zoals digitalisering, zetten werkgevers in op scholing en werving van nieuw personeel om aan de benodigde vaardigheden te kunnen voldoen.

Lees het volledige onderzoeksrapport:
UWV: Toekomstverwachtingen van werkgevers over vaardigheden en scholing, 20 maart 2023

Vaardigheden van werknemers die volgens werkgevers de komende 5 jaar belangrijker worden, per genoemde sector. Bron: UWV

Veranderend werk vraagt om andere vaardigheden
In bovenstaande tabel is te zien dat 47% van de werkgevers verwacht dat de komende vijf jaar bepaalde vaardigheden belangrijker gaan worden. Werkgevers verwachten dat in de toekomst naast hard skills zoals vaktechnische kennis (33%) en digitale vaardigheden (31%), ook soft skills als probleemoplossend vermogen (30%), communicatieve vaardigheden (30%), aanpassingsvermogen (29%), klantgerichtheid (28%) en samenwerken (27%) belangrijker worden.

Grote bedrijven belang digitale vaardigheden
Vooral de omvang van een bedrijf is bepalend voor de benodigde vaardigheden. Zo noemen grote werkgevers met meer dan 100 werknemers vaker dan gemiddeld digitale vaardigheden als belangrijkste ontwikkelpunt. De soft skills aanpassingsvermogen en samenwerken worden ten opzichte van het gemiddelde ook relatief vaker genoemd door de grotere werkgevers.

Verschillen per sector
Ook zien we in de tabel dat het merendeel van de werkgevers aangeeft dat er geen vaardigheden belangrijker worden in de komende vijf jaar (53%). Dit geldt vooral in de horeca sector en de vervoer en opslag en overige dienstverlening. Deze werkgevers hechten wellicht nu al veel belang aan bepaalde vaardigheden en verwachten daarnaast dat hun behoefte de komende vijf jaar niet sterk verandert.

Scholing om vaardigheden binnen te halen
Om de komende 5 jaar over personeel met de juiste vaardigheden te beschikken willen bijna alle werkgevers die nieuwe vaardigheden verwachten investeren in scholing. Zij hebben echter verschillende doelen.

Tabel 3: Doelen waarvoor werkgevers scholing inzetten
Tabel 3: Doelen waarvoor werkgevers scholing inzetten

Het belangrijkste doel van scholing is het verbeteren van beroepsgerichte vaardigheden of vakkennis. Van alle werkgevers die scholing inzetten noemt 85% dit doel. Met 59% staat behoud van personeel op de tweede plaats. Scholing wordt dus ook ingezet om aantrekkelijk te blijven als werkgever. Hiermee lijkt scholing een strategie van werkgevers om mensen te binden. Daarnaast is het voldoen aan wet- en regelgeving of cao-afspraken (58%) voor veel werkgevers een belangrijke reden om in scholing te investeren.

Werving nieuw personeel
Een andere manier om de benodigde vaardigheden binnen te halen is door nieuw personeel aan te nemen. Met name grotere werkgevers geven aan vaker nieuw personeel te willen aannemen (43%). Dit kan echter ingewikkeld zijn op de huidige krappe arbeidsmarkt.

Scholing werknemer
Veel werkgevers investeren op dit moment al in scholing voor werknemers. Volgens 89% van de werkgevers heeft minstens 1 werknemer in het afgelopen jaar aan een vorm van scholing gedaan. Er wordt vooral geïnvesteerd in cursussen of trainingen die tot een diploma of certificaat leiden. Daarnaast zijn veel mensen zelf al met (bij)scholing bezig, ook los van hun werkgever.

Bron: UWV, 20 maart 2023

Lees ook
UWV: bijna zes op de tien vacatures moeilijk vervulbaar
Studytube: bijna 40% organisaties laat helft of meer leerbudget op de plank liggen
Oprichters Squla lanceren startup die skills gap dicht met praktijkgerichte omscholing
UWV: werkgever vraagt naast vakkennis 5 specifieke vaardigheden

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.