"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Arbeidsmarktprognose UWV: krimp uitzendsector in 2024

Ondanks het snelle economische herstel na de pandemie, zal het aantal banen in de uitzendsector in 2024 licht dalen. In 2025 wordt weer een groei verwacht. Dat meldt het UWV in de Arbeidsmarktprognose.

Na turbulente jaren met een coronapandemie en een snel economisch herstel stabiliseert de banengroei in 2024 en 2025. Het aantal totale ontstane vacatures groeit licht. In de uitzendsector wordt in 2024 een lichte daling verwacht.  

Door de zwakke economische groei neemt de vraag naar personeel via de uitzendbranche in 2024 af. Daardoor daalt het aantal banen in 2024 met 27.900 (-3,8%). “De uitzendbranche heeft naast de zwakke economische groei last van de krapte op de  arbeidsmarkt en veranderende wet- en regelgeving. Dit maakt uitzendwerk duurder en minder flexibel. Ook kunnen mensen die flexibel willen werken dit vanuit een zzp-constructie doen,” schrijft het UWV.

In 2025 volgt, met een iets hogere economische groei, een licht herstel. De verwachting is dat het totaal aantal banen in 2025 niet terugkomt op het niveau van voor 2023. Het verwachte aantal te vervulling vacatures voor intercedenten is daarom laag: zo’n 18.000. 

Aantal banen groeit in 2024 met 0,8%

Naar verwachting neemt het aantal banen voor werknemers en zelfstandigen in 2024 toe met 88.000 (+0,8%) en in 2025 met 85.000 (+0,7%). Het aantal gewerkte uren stijgt met 0,6% in 2024 en 2025. Het aantal uren stijgt minder dan het aantal banen. Daardoor daalt het gemiddeld aantal uren per baan licht, van 1.251 per jaar in 2023 naar 1.247 in 2025.

Personeelstekorten beperken banengroei

Door aanhoudende personeelstekorten kunnen niet alle vacatures worden vervuld. Bedrijven groeien minder of moeten andere oplossingen vinden om de productie toch te laten groeien. Sectoren als de industrie en groothandel zetten vol in op automatisering. Ook in de sector vervoer en opslag is sprake van toenemende automatisering.

Voor dienstverlenende sectoren als horeca, onderwijs en zorg en welzijn is het automatiseren van kerntaken lastiger. De werkdruk in deze sectoren neemt toe, omdat de vraag naar diensten stijgt, terwijl het op een krappe arbeidsmarkt lastig is om personeel te vinden.

Gematigde stijging aantal vacatures in 2023 en 2024

Het aantal ontstane vacatures bereikte in 2022 met bijna 1,6 miljoen het hoogste niveau sinds 1997. In 2023 daalde het aantal ontstane vacatures tot ruim 1,4 miljoen (-7,6%). Dat was te verwachten: 2022 was een jaar van uitzonderlijke economische groei door de opheffing van de coronabeperkingen. Daarnaast groeide de economie nauwelijks in 2023. In 2024 neemt het aantal ontstane vacatures naar verwachting toe met 10.000 (+0,7%) en in 2025 met 11.000 (+0,8%).

UWV verwacht dat de meeste nieuwe vacatures ontstaan in de sectoren detailhandel (236.000), zorg en welzijn (220.000) en horeca (127.000). Het is gebruikelijk dat er veel vacatures ontstaan in de detailhandel en de horeca. In deze sectoren werken veel jongeren in bijbanen, vaak gedurende korte tijd. Hierdoor ontstaan er ook snel weer nieuwe vacatures. De sector zorg en welzijn heeft vooral veel vacatures omdat het een grote sector is.

De volledige Arbeidsmarktprognose is te vinden op de website van het UWV.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *