"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Jonge medewerkers willen samenwerken en gezien worden

Door Barbara Kramer, manager SEU (Stichting Examens Uitzendbranche)

Samenwerking op de werkvloer brengt een bepaalde dynamiek met zich mee, waardoor medewerkers zich gehoord en gezien voelen. Dat is een belangrijke motivator voor de jonge generatie medewerkers. Bij het realiseren van die samenwerking helpt kennis enorm. Eenvoudigweg omdat kennis zelfvertrouwen geeft en je naar een hoger niveau tilt.

Je bent een betere gesprekspartner voor je klant, voor de flexkracht en óók voor je collega’s.

samenwerking jonge generaties

Je kunt beter samen sparren over een oplossing als je elkaars inhoudelijke dilemma’s begrijpt. Het geeft een kick als je naar huis gaat in de wetenschap dat je opdrachtgever of flexkracht tevreden is. Dat je met jouw kennis en teamwork iets voor elkaar hebt kunnen boksen. De interactie tussen de generaties is hierbij van meerwaarde.

Van elkaar leren, en om beurten de ‘kar trekken’, geeft iedereen voldoening. Als nieuwe medewerker beschik je niet direct over de benodigde kennis, en je weet nog niet ‘hoe de hazen lopen’. Het is dan fijn om mee te kijken met senior collega’s en op deze manier te leren en de nodige ervaring op te doen.

De meeste flexorganisaties hebben daar oog voor met goede onboarding programma’s, waaronder ook de training voor het SEU-examen. Dat vormt de noodzakelijke basis om het werk goed te kunnen doen. Daarna is het de kunst om de jonge medewerkers te behouden, maar hoe?

De jonge generatie wil gehoord en gezien worden
Arbeids- en organisatiepsycholoog Geertje Peneder beschrijft in Frankwatching dat het gaat om de verbinding met innerlijke drijfveren. Innerlijke drijfveren maken het je makkelijk om iets te ondernemen, want je doet het omdat je het leuk vindt.

Salaris is belangrijk, zeker. Dat is de basis, die moet gewoon goed zijn.
Daarnaast wil de jonge generatie gehoord en gezien worden. Hun frisse blik en bijkomende vragen zijn vaak mooie eye-openers. Deze kunnen nieuwe inzichten geven in optimalisatie van bestaande processen of behoeftes van specifieke (klant)groepen. Als het MT de jonge medewerker actiever betrekt bij ontwikkelingen binnen de organisatie, draagt dit bij aan het werkplezier en de binding van deze groep medewerkers.

Jongeren kiezen voor werkgevers die oog hebben voor afwisseling, flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Maar hoe je jezelf blijft ontwikkelen, kan een aardige zoektocht zijn in het enorme aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden.

Invloed op de eigen leercurve
In mijn vorige blog had ik het al over de noodzaak van een leven lang leren, óók voor de millennial. Het systeem van permanente educatie (PE), dat nu ontwikkeld wordt door en voor de flexbranche, maakt de resultaten van de studie-inspanningen zichtbaar. PE maakt het voor medewerkers én voor werkgevers eenvoudiger om een keuze te maken uit het enorme opleidingsaanbod. Bovenal houdt actuele kennis de medewerker en directe collega’s scherp en draagt het bij aan de onderlinge samenwerking. Samen iets voor elkaar krijgen geeft meer verbondenheid, voldoening en werkplezier.

Een leven lang leren, het klinkt misschien abstract en als een ver van mijn bed show, maar blijkt helemaal aan te sluiten bij de behoefte van de jonge generatie aan (persoonlijke) ontwikkeling. Zo bezien is het een prachtig instrument om met plezier aan het werk te blijven. Aan de slag ermee!

Barbara Kramer is manager bij de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU), het enige onafhankelijke exameninstituut in de flexbranche.