"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkperspectief.NL – waarom dit platform, hoe werkt het?

Werkperspectief.NL – waarom dit platform, hoe werkt het?

Er is een nieuw platform, Werkperspectief.NL, waar werkenden worden geholpen om een ander beroep te kiezen. Het komt voort uit een convenant tussen vijftien sectorfondsen.

Werkperspectief.NL

Het idee hiervoor ontstond aan het begin van de coronacrisis, toen de luchtvaart opeens stil lag en de uitzendbranche zware klappen kreeg. Het sectorfonds Luchtvaart en het sectorfonds Uitzendbranche (Doorzaam) besloten toen te kijken hoe werkenden in krimpsectoren zouden kunnen worden gekoppeld aan vergelijkbare beroepen in andere sectoren, waar juist vraag naar personeel was.

Een kopgroep van sectoren is dit plan verder gaan doordenken. De initiatiefnemers hebben de plannen uitgewerkt en aan de groep van sectoren voorgelegd. Inmiddels is de arbeidsmarkt totaal gekanteld. Alle krimpsectoren zijn weer groeisectoren geworden. Overal ervaren bedrijven personeelstekort. Toch is sinds twee weken de subsidie toegezegd en kan het nieuwe initiatief concreet worden uitgevoerd.

Hoe hard is dit platform nodig, nu alle sectoren weer schreeuwen om personeel?

Hoe voorkom je dat personeel van de ene sector naar de andere gaat, terwijl daardoor nieuwe gaten ontstaan?

Hoe verhoudt dit platform zich tot CompetentNL, een groot gezamenlijke initiatief van UWV en TNO, dat streeft naar een skillsgebaseerd systeem om beroepen in kaart te brengen, zodat het makkelijker wordt om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te maken?

Adriana Stel, directeur van Doorzaam
Adriana Stel, directeur van Doorzaam

Die vragen leg ik voor aan Adriana Stel, directeur van Doorzaam, een van de initiatiefnemers.

Is dit platform nog nodig nu de economie weer op stoom is?
“Ja, het is nodig dat werkenden, bedrijven, bemiddelaars op een centrale plek kunnen kijken welke matches er mogelijk zijn en welke tools daarvoor beschikbaar zijn. Uiteraard willen wij voorkomen dat werkenden tussen sectoren worden ‘rondgepompt’ terwijl de tekorten blijven bestaan. We gaan daarom als sectoren intensief samenwerken met gemeenten, UWV, de arbeidsmarktregio’s om de vrijgekomen plek die een werkende achterlaat door overstap naar een ander beroep in een sector aan te vullen door een werkzoekende via UWV of gemeente (bijstandsgerechtigde) in te laten stromen. We maken daarvoor duidelijke transitiepaden, inclusief waar nodig de scholingstrajecten binnen die bepaalde sector.”

Interfereert dit met CompetentNL?
“Nee, het sluit aan op CompetentNL, want dat systeem past goed bij wat wij doen. CompetentNL is nog niet klaar, het vergt nog veel investering en doorontwikkeling. Wat wij doen met Werkperspectief.NL kun je zien als een vooroefening. Alle benodigde instrumenten zijn hiervoor in principe beschikbaar. Daarom heeft het ministerie van SZW ook ingestemd met de subsidie voor ons platform. Het kan prima functioneren als pilot voor CompetentNL. Iedereen kan er gebruik van maken. We kunnen er al veel werkenden op de arbeidsmarkt perspectief en concrete hulp mee bieden.”

Werkperspectief.NL gebaseerd op O*Net
Welk functieprofielensysteem gebruiken jullie?
“Om te weten in welk beroep je kunt werken, heb je een praktisch, vergelijkend systeem nodig voor alle functieprofielen in de arbeidsmarkt,” verklaart Adriana Stel. “Daarmee kun je vergelijken: welk werk doe je nu of heb je gedaan? Welke competenties/taken uit die functie matchen dan met een andere functie die je zou kunnen uitoefenen, al valt die misschien wel onder een totaal andere sector?

Het Amerikaanse O*Net is een bestaand systeem om beroepen- en taken met elkaar te kunnen vergelijken. Dat systeem is voor 80% toepasbaar op ons Nederlandse systeem voor beroepen. De overige 20% betreft beroepen zoals in de zorg waarvoor in Nederland andere vereisten zijn, denk bijvoorbeeld aan de BIG-registratie. Het systeem van O*Net vertalen we naar ons Nederlandse systeem van beroepen- en functieprofielen.”

Overzicht van alle middelen voor arbeidsmobiliteit
Komt er ook een overzicht van alle bestaande tools, middelen en partijen die helpen om werkenden in diverse sectoren met elkaar te matchen?
“Ja, dat overzicht is ook nodig, want de sectorfondsen zelf doen niet het matchingswerk. Voor dit overzicht werken wij samen met CAOP. Dat is, zeg maar, het secretariaatsbureau van alle publieke sectorfondsen. Dat heeft subsidie gekregen om een website te maken om al het bestaande instrumentarium om van werk naar werk te komen en ook alle niet-werkenden te kunnen mobiliseren, te laten zien. Dit complete instrumentarium ten behoeve van de matching wordt daar geplaatst. Beide initiatieven werken samen onder de noemer Platform naar Werk. Alle professionals kunnen hier gebruik van maken.”
Adriana Stel
Iedereen kan er gebruik van maken
“Het convenant van sectorfondsen heeft de plannen gefinancierd, waarbij de sectorfondsen voor de luchtvaart en de uitzendbranche de grootste tijdsinvestering hebben geleverd. Het resultaat Werkperspectief.NL wordt vanaf nu met publiek geld gefinancierd. We maken het dus ook toegankelijk voor de hele arbeidsmarkt. Iedereen kan er gebruik van maken, dat is magnifiek.”

Lerend netwerk
“We benaderen het als een leerproces; al doende ontdekken wij hoe het ‘t beste werkt. Alle samenwerkende O&O-fondsen in het convenant en de andere stakeholders vormen een lerend netwerk, waardoor we de transitiepaden om van (niet) werk naar werk te komen op basis van ‘best practices’ verbeteren.”

Interview: Hinke Wever

Lees ook
Sectoren slaan handen ineen voor Werkperspectief.NL
Sectorfondsen werken samen aan plan van-werk-naar-werk
Overstappen naar een andere sector? Dat kan best
UWV dashboard Skills en beroepen gebaseerd op CompetentNL
TNO brengt skills in kaart voor betere matching

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.