"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kostprijs 2022 tips & tricks

De berekening van de kostprijzen die gelden voor het nieuwe jaar zorgen op menig (hoofd)kantoor weer voor de nodige stress. Maar (gelukkig) lijkt het voor 2022 mee te vallen. De kostprijs voor 2022 zal iets hoger zijn dan die van 2021, mits de individuele premie Werkhervattingskas geen roet in het eten heeft gegooid. Nu we de eerste berekeningen hebben gemaakt met de definitieve cijfers blijkt dat de kostprijsfactor voor normale uren met ongeveer 0,6% stijgt.

Daar is echter nog wel een belangrijke kanttekening bij te maken: de impact van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten en de wijzigingen in de pensioenregeling. Vast staat dat uitzendkrachten meer geld gaan kosten. Dat zal echter niet zozeer door een hogere kostprijsfactor voor de normale uren komen, maar door de uitbreiding van de inlenersbeloning met thuiswerkvergoedingen en terugwerkende kracht van loonsverhogingen.
Door de wijzigingen in de pensioenregeling zullen de kostprijsfactoren voor toeslagen, overwerk en vergoedingen met ongeveer 2,5% (basisregeling) tot 6,5% (plusregeling) toenemen.

Marcel Reijmers van FlexKnowledge neemt u mee in de berekeningen voor 2022.

Update: 5 december 2021
Publicatiedatum: 22 september 2021


Waar bestaat de kostprijs uit?


De kostprijs bestaat uit een aantal elementen. Onderstaande lijst bevat de meest gangbare elementen.

 • De looncomponenten
  • Brutoloon
  • Wachtdagcompensatie voor contracten met uitzendbeding
  • Reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen en kortverzuim/bijzonder verlof
  • Vakantiegeld
 • Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO
  • Aanvulling ziektewet van 70 naar 90% voor contracten met uitzendbeding
  • Pensioenpremie
  • Afhankelijk van de contractvorm
  • Premie sociaal fonds
  • Scholing
  • Kosten voor leegloop en verzuim
 • Werkgeverslasten
   • Premie WAO/WIA
   • Gedifferentieerde premie Whk
   • Premie zorgverzekeringswet
   • Premie werkloosheidswet
   • Kosten voor de transitievergoeding
 • Opslag voor kosten van de eigen organisatie

Wij hebben bovenstaande elementen in een excel-document verwerkt, dat u als hulpmiddel kunt gebruiken. Als u de sheets invult, krijgt u een beeld van de voorcalculatorische of commerciële kostprijs.


Welke kostprijzen zijn er?


Er zijn eigenlijk twee ‘soorten’ kostprijsfactoren: de voorcalculatorische of commerciële kostprijsfactor en de nacalculatorische of ‘echte’ kostprijsfactor.

Voorcalculatorische kostprijsfactor
Dit is het getal waarmee het bruto uurloon wordt vermenigvuldigd om de kostprijs te berekenen. Daarbovenop komt de bureaumarge om het tarief voor de klant te bepalen. Vaak worden kostprijsfactor en marge gecombineerd tot één getal en dat is dan de tarieffactor of de omrekenfactor.

De hoogte van de voorcalculatorische kostprijsfactor is vrij arbitrair en kan op vele manieren worden samengesteld. Als over ‘de kostprijs’ wordt gesproken, wordt eigenlijk altijd deze variant bedoeld.

Nacalculatorische marge
Waar in de voorcalculatorische kostprijs voor elke kandidaat hetzelfde uitgangspunt wordt gehanteerd, worden in de nacalculatorische kostprijs individuele situaties berekend. Tijdens de verloning wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de franchise voor de pluspensioenregeling en ET-regeling. Deze nacalculatorische kostprijs kan dus per individu en per verloning anders zijn. De exacte waarde wordt bepaald in het verloningspakket.

De voorcalculatorische kostprijs wordt vaak berekend op basis van een aantal aannames en houdt bijvoorbeeld geen rekening met pensioenfranchise en bijvoorbeeld toepassing van de ET-regeling. Daarom is er na de verloning een (meestal positief) verschil tussen deze en de ‘echte’ kostprijs. Dat is de verborgen marge. Hoe hoog die moet zijn, is een strategische keuze. In de praktijk is het zo dat naarmate overheadkosten van de organisatie hoger zijn, ook de commerciële kostprijs hoger is.


Welke elementen zijn al bekend?


Looncomponenten
De minimumlonen voor 2022 zijn bekend. De reserveringspercentages zijn bekend. Vergeleken met 2021 zijn ze vrijwel onveranderd.

Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO

  • De premies voor de pensioenregeling van StiPP blijven ongewijzigd. De franchise en het maximum pensioengevend uurloon zijn nog niet bekend. Die worden meestal pas eind december gepubliceerd, maar de praktijk leert dat beide stijgen en dat werkt kostprijsverlagend. De pensioenregeling wordt echter wel duurder in 2022, omdat over veel meer loon premie moet worden afgedragen. Kort gezegd moet er voortaan ook premie worden betaald over toeslagen, overwerk en alle bruto vergoedingen.
  • De premies sociaal fonds en duurzame inzetbaarheid zijn onveranderd. Die bedragen respectievelijk 0,075% en 1,02%.
  • De kosten voor transitievergoeding, leegloop en verzuim zijn volledig organisatie-afhankelijk, die zult u dus zelf moeten bepalen. Dat geldt ook voor de kosten van het geboorteverlof (5 dagen doorbetaald verlof voor de vaders). Dit is niet specifiek in de kostprijs opgenomen, maar zeker als u veel gebruik maakt van het uitzendbeding, is de standaard voorziening van 0,6% per definitie niet genoeg.

Werkgeverslasten
De sectorale premies voor de werkhervattingskas zijn al gepubliceerd in de Staatscourant en daarom definitief. Dat geldt ook voor de premies voor WAO, WW, ZVW en Kinderopvang. De premie Werkhervattingskas is op ondernemingsniveau door de Belastingdienst eind november / begin december meegedeeld. We hebben alle premies hier voor u bij elkaar verzameld.

Kosten van de eigen organisatie
Of en hoeveel u van deze kosten in de berekeningen wilt meenemen, is een strategische keuze. Wij zien steeds vaker dat deze kosten niet of nauwelijks worden meegenomen in de kostprijsberekening, omdat de inleners transparantie vragen op dit gebied en de door ons beschreven kostprijsberekening over de kosten van arbeid gaat. De kosten van de eigen organisatie dienen naar onze mening uit de marge betaald te worden.


De berekeningen


Met het Excel-document en de al bekende informatie en enkele aannames over uw eigen situatie kunt u een goede inschatting maken van de kostprijs voor 2022.
Als u er met het standaard excel-document niet helemaal uitkomt, behoefte heeft aan een nauwkeuriger berekening of andere ondersteuning nodig heeft bij de kostprijsberekening, kunt u hiervoor contact opnemen met FlexKnowledge.

Nu alle kostprijselementen definitief zijn, hebben wij een geavanceerde tool beschikbaar om u hierbij te helpen. Ook kunnen de ADV-dagen in tijd in de berekening mee worden genomen, en hebben wij versies waarin het pensioenfonds voor de Metalektro, voor de Metaal & Techniek, Transport of ABP in plaats van StiPP worden berekend. Bovendien kunt u ook de kostprijs in geld te berekenen én tariefberekeningen te maken. Ideaal voor het opstellen van offertes en bij tenders en aanbestedingen. Als u een van deze geavanceerde tools wilt bestellen, stuur ons dan een mailtje.


De tarieven


De meeste organisaties hebben in de Algemene Voorwaarden vastgelegd dat aanpassingen van de kostprijs en de lonen altijd worden doorberekend aan de inlener. Daarnaast moet u natuurlijk kritisch kijken naar het kostenniveau van uw eigen organisatie. Periodieken en loonsverhogingen voor uw eigen medewerkers, een huurverhoging van uw kantoren, stijging van de leasekosten van het wagenpark, u wilt het eigenlijk allemaal doorbelasten aan uw inleners. In hoeverre dat haalbaar is, kunt alleen uzelf bepalen. En daarom is het dus noodzakelijk snel inzicht te krijgen in de kosten voor 2022. Met dit artikel hopen wij u daarmee goed op weg te hebben geholpen!

Auteur: Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge, september 2021

Bronnen:
Miljoenennota en andere officiële stukken
UWV, Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022

Zie ook
Kostprijs 2021 tips & tricks

Marcel Reijmers is directeur van FlexKnowledge en adviseert en begeleidt intermediairs en inleners.