"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Behoefte aan kennis van regelgeving voor flex groeit weer

Ellen van Hierden
Ellen van Hierden

Behoefte aan kennis van regelgeving voor flex groeit weer

Interview met Ellen van Hierden, directeur/eigenaar van artra, opleider voor arbeidsmarktprofessionals

Hoe onderhield zij met haar organisatie contact met klanten tijdens de coronacrisis, toen veel business stil lag? En waar is op dit moment behoefte aan, als het gaat om kennis, training en opleiding?

“Om met de behoefte aan kennis te beginnen: veel organisaties zijn afgeslankt en willen zich er toch graag van vergewissen of zij nog steeds op de goede weg zijn met hun aanpak; werken zij nog in lijn met de actuele wet- en regelgeving? Daarom organiseren wij dit jaar vanuit artra twee keer een actualiteitendag met experts, om uitzendprofessionals up to date te brengen met hun kennis van zaken. De eerste is gepland voor 18 mei a.s. lees meer

Deze dagen zijn bedoeld voor deelnemers die al over basale kennis van wet- en regelgeving beschikken en ervaring hebben in de uitzendsector, zoals een senior intercedent, een (vestigings-)manager, directeur of ondernemer.”

Expertise en thema’s
Waar ligt de focus op bij de komende actualiteitendag?
“Marcel Reijmers, FlexKnowledge, blikt vooruit op mogelijke veranderingen rondom de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, vertelt over terugwerkende kracht van loonsverhogingen en gaat in op StiPP, het pensioenfonds voor uitzendkrachten.
David Lagarrigue, Advocaten van Nu, geeft informatie over de oproepovereenkomst en de Wet Arbeidsmarkt in balans. Hij gaat ook in op het belang van dossieropbouw als een (uitzend)medewerker niet naar wens of behoren functioneert.
Michiel Vergouwen, zelfstandig jurist die regelmatig optreedt namens de SNCU en de vakbonden, schetst ontwikkelingen rondom contracting en zzp-bemiddeling.
Charlotte Meindersma, ervaren zelfstandig privacy jurist, schetst ontwikkelingen rondom privacy en persoonsgegevens. Ze laat in haar bijdrage zien hoe je juridisch praktisch omgaat met bijvoorbeeld het delen en bewaren van cv’s, referenties, gespreksverslagen en medische gegevens, zoals corona testuitslagen.

Op 18 mei worden in één ochtend uitzendprofessionals door deze experts intensief en uitgebreid bijgepraat. Deze actualiteitenochtend vindt online plaats. Volgende edities vinden (hopelijk) op locatie plaats. Dat faciliteren wij volgens de richtlijnen.”

Hollen en stilstaan in het coronajaar
Hoe hebben jullie contact gehouden met jullie klantenkring?
“Toen corona uitbrak hield even alles op. We boden trainingen online aan, dan weer op locatie en dan weer online. Klanten reageerden heel abrupt met het intrekken van opdrachten of het verschuiven van de planningen, omdat zij ook moeilijk konden overzien hoe hun business zou verlopen. Ik heb daar begrip voor en heb nergens moeilijk over gedaan. Gelukkig heeft de meerderheid van onze klanten de crisis doorstaan en inmiddels zien wij de belangstelling voor onze trainingen weer op gang komen. Nu gaat het opeens weer heel hard. Wij zijn tot en met juni volgeboekt. De aanmeldingen variëren: van kennistrainingen, tot management- en commercietrainingen.”

Vol ingezet op relatiebeheer
“Toen corona uitbrak en alles stil stond, heb ik tegen het salesteam gezegd: we blijven aangesloten bij onze klanten. Wij belden structureel 1000 klanten per 4 weken; waarvan wij zo’n 500 klanten spraken en houden dat nog steeds vol. We vragen: wat kan ik voor je doen? Hoe gaan we het oplossen? Hoe gaan we zorgen dat we hierdoor heen komen met elkaar?
Al die klanten zijn teruggekeerd, zodra het weer goed ging en zij hun business konden overzien. Die ruimte en betrokkenheid heeft ons veel goodwill opgeleverd. De meeste van onze klanten zijn er wel goed doorheen gekomen. Een aantal heeft het niet gered, maar toch zijn dat er verhoudingsgewijs niet zoveel.

Wat met name heel stressvol was in het begin, was het overzien van de dip; hoe lang gaat het duren. Wat gaat het betekenen, hoe kunnen we ermee omgaan?
Nog steeds is het moeilijk om ‘in persoon’ te trainen, maar dan trainen we online. We maken de sessies wat korter, met een andere frequentie. Ik heb ook klanten aan de telefoon gehad, die zeiden: kunnen jullie iets doen om mijn medewerkers te blijven motiveren. We bedachten allerlei challenges om mensen online te laten battelen met elkaar. Dat zorgde aan de ene kant dat hun kennis warm en levend bleef, terwijl zij het ook even gezellig hadden met elkaar.

Mensen vinden zo’n online training leuk, omdat ze ernaar snakken om elkaar even te zien en weer iets anders te horen. Ze zijn dan wel bezig zijn met hun werk, maar op een leuke, ontspannen manier. Dat heeft goed uitgepakt.”

Kijk voor het complete aanbod van trainingen op artra.nl

Interview: Hinke Wever

Lees ook
De (onderschatte) waarde van een goede backoffice
AVG in coronatijd
AVG en gezondheidsgegevens

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.