"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

FNV: limiteer uitzendwerk tot maximaal 26 weken

Door de coronacrisis is 80% van de oproepkrachten werk verloren. Ook bijna 30% van de uitzendkrachten zijn hun baan kwijtgeraakt.
Oproepkrachten met meest de klos, bron FNV
Dit blijkt uit een enquête van FNV Flex en Naleving onder 1000 flexwerkers en cijfers van het UWV.

De FNV vindt dat de crisis aantoont dat het nodig is dat alle flexwerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten, meer zekerheid moeten krijgen over werk en inkomen. Vaste banen zouden weer de norm moeten zijn, waarbij flexibel werk – waaronder uitzendwerk – alleen wordt ingezet bij piek en ziek.

Uitzenden beperken tot 26 weken
FNV pleit ervoor om de toegestane uitzendfases te verkorten. Op dit moment is het mogelijk uitzendcontracten te bieden gedurende 78 weken. De vakbond wil dit beperken tot 26 weken. De FNV voelt zich gesteund door de aanbevelingen van de commissie Borstlap om de onzekere fasen van uitzendwerk terug te brengen tot een half jaar.

Oproepkrachten vooral de dupe
Voor oproepkrachten zijn de gevolgen van de crisis dramatisch. Niet alleen stond 80% op straat of viel flink terug in het aantal uren, uit de enquête blijkt ook dat 50% geen vangnet heeft bij het (deels) wegvallen van werk en inkomen. Sinds 2003 is het aantal oproepkrachten meer dan verdubbeld. De FNV vindt dat er, naast een gegarandeerd aantal uren, een halt moet komen aan deze explosie van oproepcontracten. Ook hierbij verwijst FNV naar de commissie Borstlap; er is een aanpassing nodig in de wet, zodat ook deze werknemers meer zekerheid krijgen.

Bron: FNV, 15 juli 2020

Zie voor aantallen en verschillen tussen typen flexwerkers de Flexbarometer, een initiatief van ABU, FNV, CNV en CBS/TNO.

Zie ook
Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers vanaf eind juni
Werkloosheid in juni gestegen naar 4,3 procent
Steeds meer oproepkrachten, ondanks afspraken sociale partners
Vooral uitzendkrachten in eerste kwartaal vaker zonder werk

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.