Werkloosheid in juni gestegen naar 4,3 procent

0
294

Het aantal werklozen groeide in de afgelopen drie maanden met 131 duizend (een stijging van 4,3%) naar 404 duizend in juni.

Sinds november 2008 werd in één maand tijd niet zo’n snelle stijging gemeten.
Werkloosheid en WW-uitkeringen

Het aantal werkenden groeide in juni ook, 45 duizend mensen vonden werk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind mei 301 duizend lopende WW-uitkeringen, dat is evenveel als in mei.

Meer werklozen én meer werkenden in juni
In de eerste maanden na het uitbreken van de coronacrisis kromp de beroepsbevolking sterk. Van degenen die hun baan verloren werden er relatief weinig werkloos, doordat de meesten niet zochten naar werk en/of daarvoor niet beschikbaar waren.

In juni groeide de beroepsbevolking met 119 duizend mensen. Meer mensen kwamen op de arbeidsmarkt die in de maanden daarvoor niet zochten of niet beschikbaar waren voor werk en daardoor niet tot de beroepsbevolking behoorden. Een deel van hen kwam ook weer aan de slag, maar een groter deel werd werkloos.

Vooral jongeren verliezen hun werk
Met 404 duizend werklozen in juni was 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. In mei was dat nog 3,6 procent. De werkloosheid nam het meest toe onder 15- tot 25-jarigen (van 9,5 naar 10,7 procent). Onder 25- tot 45-jarigen groeide de werkloosheid van 2,9 naar 3,7 procent, onder 45-plussers van 2,2 naar 2,6 procent.

In november 2008, aan het begin van de financiële crisis, was het werkloosheidspercentage ook 3,6. Toen duurde het zeven maanden voordat dit was opgelopen tot 4,3 procent. Deze stijging deed zich nu van de ene maand op de andere voor.

Bron: CBS, 16 juli 2020

Zie ook
Werkloosheid in mei minder hard gestegen dan in april