"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Gratis assessments bij selectie van sollicitanten voor vitale functies

Gratis assessments bij selectie van sollicitanten voor vitale functies

Hinke Leeflang, labelmanager MatchQ
Hinke Leeflang, labelmanager MatchQ

Interview met Hinke Leeflang, labelmanager MatchQ

Recruitment staat in veel sectoren op z’n kop door de gevolgen van de coronacrisis. In de ene beroepsgroep is geen of nauwelijks werkgelegenheid, terwijl men in andere sectoren handen tekort komt.

Van al die mensen die bereid zijn om een switch te maken naar werk waar behoefte aan is, wil je graag weten: is die persoon geschikt, ook al heeft hij een totaal andere werkervaring?

Wie is geschikt?
Alle hulp is welkom, maar natuurlijk wil je nog steeds graag zeker zijn van wie je op de jobs zet om achteraf teleurstellingen en extra wervingskosten te voorkomen.

Een goede intake is lastiger nu iedereen op afstand werkt. Je mist bepaalde face to face informatie in het sollicitatiegesprek. Normaal gesproken kijk je niet alleen naar iemands cv en motivatie, maar ook naar verbale en non-verbale communicatie.

Als je kandidaten niet in levende lijve ontmoet, maar spreekt in een situatie zoals bij een videocall, kun je bepaalde non-verbale communicatie minder inschatten. Hoe waarborg je dan de kwaliteit van je selectie?

Soft skills en ontwikkelpotentieel
“Nu is juist het moment om andere tools te gebruiken dan je gewend bent. Vooral als kandidaten aangeven dat ze aan de slag willen in andere sectoren dan ze gewend zijn. Aan het cv en de werkervaring kun je op dit moment immers minder aflezen hoe succesvol iemand zal zijn in een functie. Beoordeel je kandidaten vooral op hun ontwikkelpotentieel en soft skills,” zo adviseert Hinke Leeflang, labelmanager MatchQ. “Mensen uit bijvoorbeeld de horeca, reisbureaus, retail die nu zonder werk zitten, zijn misschien geschikt voor vitale functies waar veel vraag naar is. De GedragsIndicator van MatchQ geeft houvast!

Maand lang gratis toegang tot assessments
Daarom bieden wij recruiters van bedrijven een maand lang gratis toegang tot onze speciale MatchQ portal. Vanuit je eigen MatchQ portal kun je een nieuwe kandidaat uitnodigen met een inschrijflink om een online assessment te maken.

De resultaten van de assessments bieden handvatten die inzicht geven in de soft skills, het voorkeurswerkgedrag, talenten en competenties van je kandidaat. Als recruiter kun je zo snel bepalen of een kandidaat geschikt is en misschien ook nog wel het potentieel heeft om zich succesvol te ontwikkelen in zijn tijdelijke of langdurige nieuwe job en werkomgeving.

Ook de kandidaat krijgt middels een IndicatorRapport inzicht in zijn of haar voorkeursgedrag, kwaliteiten, competenties en valkuilen. Het rapport bevat ook feedback over de branches en functiegebieden waarin hij of zij naar alle waarschijnlijk goed functioneert.”

GedragsIndicator
Waarom besteedt MatchQ met deze assessments vooral aandacht aan de natuurlijke gedragsvoorkeuren?
“Gedrag is naar onze ervaring de beste voorspeller voor succes,” verklaart Hinke Leeflang. “Onze GedragsIndicator is ontwikkeld in samenwerking met Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden. Je maakt er iemands talenten en voorkeurswerkgedrag mee inzichtelijk. Bewust meten wij het werkgedrag en niet de persoonlijkheidsstructuur, omdat je in je werk in de praktijk wordt beoordeeld op hoe je je gedraagt in een functie en wat je doet op de werkvloer.  Is er een klik, past je natuurlijke neiging en gedrag bij wat je werkomgeving van je verwacht? De antwoorden op die vragen geven in de praktijk vaak de doorslag of je in een bepaalde job en omgeving langere tijd succesvol zult functioneren.
Het bepaalt ook of je energie van je werk krijgt. Voel je je happy, past het werk dat je doet en de manier waarop men verwacht dat je het doet, bij je intrinsieke voorkeursgedrag? Als dat zo is, gaat het werk je immers veel makkelijker af, eigenlijk heel logisch.”

Cultuur op de werkvloer bepaalt mede succes van de match
Hoe weten jullie welk werkgedrag een goede match oplevert?
“Om succesvol werkgedrag op de werkvloer te kunnen meten, bepalen wij vooraf in overleg met de hiring managers en recruiters welk gedrag zij in een bepaalde functie zien als, passend, wenselijk en succesvol. Deze input leidt tot een wensprofiel, een meetlat voor een nieuwe kandidaat.

De input leidt tot een wensprofiel waar nieuwe kandidaten in het selectie proces aan worden getoetst. De verschillen tussen gewenst gedrag en feitelijk gedrag komen dan in beeld. Ook de ontwikkel (on)mogelijkheden worden in kaart gebracht. Daardoor zie je al snel: komt het gedrag van de kandidaat overeen met het gewenste gedrag. Voldoet iemand daar voldoende aan en heeft die ook nog groeipotentieel? Als een kandidaat voldoende matcht, kan dit een goede basis zijn voor verdere ontwikkeling en coaching in de functie.”

Match & Groeipotentieel, bron MatchQ
Wensprofiel Zorg Uitvoerend: een voorbeeld van een onderdeel van een MatchRapport waarbij het matchpotentieel en de groei die nog mogelijk is percentueel wordt weergegeven. In de gekleurde pizzapunten zie je het gedragsprofiel van de kandidaat en de zwarte lijn vertegenwoordigt het wensprofiel Zorg Uitvoerend. (Klik op de afbeelding om het rapport in groter formaat te bekijken.)

Wensprofielen voor specifieke functies in sectoren
Hebben jullie ook kant en klare profielen voor vitale beroepen waar nu veel vraag naar is?
“Jazeker, wij hebben al heel veel functies en medewerkers getest. Die ervaring en de verzamelde data daarover uit het verleden, leert ons veel over succesvolle matches, waardoor wij uitvoerig geteste wensprofielen voor functies in diverse sectoren in ons portfolio hebben. Denk aan zorgprofielen, magazijn, transport, klantcontact, winkelmedewerker en techniek.

Recruitment is mensenwerk. En werving is kostbaar in geld, tijd, energie en verwachtingen van mensen. Om daar zo verstandig mogelijk mee om te gaan, zeggen wij: meten is weten. Met onze assessments verhoog je als recruiter en als kandidaat de voorspelbaarheid van de match met de baan en de werkomgeving. Het doel is immers dat iedereen met zijn of haar talent op de juiste plek terechtkomt! Op die manier kan iedereen met plezier en succes bijdragen aan zijn eigen plek op de arbeidsmarkt.”

Op www.matchq.nl/covid19-special kun je alle informatie vinden en vraag je direct jouw gratis online portal aan.

Interview: Hinke Wever

Hinke Leeflang, labelmanager MatchQ
Hinke Leeflang, labelmanager MatchQ

Over Hinke Leeflang
Hinke Leeflang studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij heeft jarenlang gewerkt bij Tempo-Team en Randstad in diverse functies waar ze veel ervaring en kennis heeft opgedaan met recruitment en de flexmarkt. Sinds dit jaar is ze in dienst van MatchQ als labelmanager.

Over MatchQ
MatchQ is als assessmentbureau specialist op het gebied van talent (pre-)selectie, talent insights en talent improvement. Het biedt een online platform aan met op maat in te richten assessment modules waaronder de GedragsIndicator, skill tests, drijfveren en cognitieve vaardigheidstesten. Tot de klanten van MatchQ behoren MKB bedrijven, grote corporaties, uitzendorganisaties, klantcontactcentra, organisaties in de logistiek en onderwijsinstellingen.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.