"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Bijeenkomst zelfstandigenorganisaties over verplichte aov

Op donderdag 21 november 2019 organiseert de Stichting van de Arbeid een bijeenkomst met zelfstandigenorganisaties over een verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

De Stichting van de Arbeid verkent in de werkgroep Sociale Zekerheid en Zorg op welke wijze, binnen de kaders van het Pensioenakkoord, invulling gegeven kan worden aan een betaalbare en toegankelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico.

De delegatie van de werkgroep is aan werkgeverszijde aangevuld met een vertegenwoordiger van het Platform van Zelfstandigen Organisaties en aan werknemerszijde met een vertegenwoordiger van FNV Zelfstandigen.

Vormgeving verzekeringsplicht
De Stichting van de Arbeid vindt het van belang om zelfstandigenorganisaties die niet vertegenwoordigd zijn in de werkgroep de gelegenheid te geven hun visie op de vormgeving van de verzekeringsplicht kenbaar te maken. Hiertoe zal op 21 november a.s. een bijeenkomst worden georganiseerd.

Om tot een voorstel te komen, zal de Stichting van de Arbeid tevens diverse aspecten van de verzekeringsplicht inventariseren, zoals de kosten en wijze van uitvoering. Hiervoor raadpleegt zij het ministerie van SZW, UWV, het Verbond van Verzekeraars, de Kroonleden van de SER en schenkkringen.

Broodfondsen
De zogeheten schenkkringen, waartoe onder andere de Broodfondsen behoren, wordt gevraagd informatie te verstrekken over bestaande arrangementen die zijn aangegaan om het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen af te dekken.

Bron: Stichting van de Arbeid, 24 oktober 2019

Zie ook
Verplichte AOV voor zelfstandigen: wat vindt Nederland?
Petitie tegen verplichte aov voor zzp’ers

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.